Krystyna Szwankowska-Antol

AK Bildungsgutschein i Digi Bonus

W roku 2019 można dodatkowo do AK Bildungsgutschein, który wynosi dla osób zatrudnionych 120€ na rok, otrzymać 120€ Digi Bonus na dokształcanie związane z dygitalizacją czyli: kursy komputerowe, informatyczne czy kursy związane z bezpieczeństwem w sieci.

Digi Bonus można także wykorzystać wraz z programem Waff Digi Winner Programm.

 

Na  kursy komputerowe można również przeznaczyć AK Bildungsgutschein, więc łącznie mamy  w roku 2019  – 240€ na szkolenia związane z dygitalizacją.

Wybrany kurs musi znajdować się na liście Arbeiterkammer www.arbeiterkammer.at/kursträger

Sam podstawowy Gutschein jak do tej pory, można wykorzystać na wszystkie inne szkolenia z listy Arbeiterkammer.

 

Dla osób na macierzyńskim, które pozostają w stosunku pracy w trakcie macierzyńskiego,  AK-Bildungsgutschein wynosi 170€ plus w tym roku dochodzi dodatkowo 120€ digitalnego bonusu. Czyli upraszczając: na dokształcanie nie związane z dygitalizacja rodzice na macierzyńskim mogą wykorzystać Gutschein w wysokości 170 Euro, natomiast na szkolenia związane z dygitalizacją 170€ + 120€ Digi Bonus. Łącznie wychodzi więc 290 Euro.

Niektóre z kursów dla rodziców na macierzyńskim są prowadzone z możliwością opieki nad dzieckiem.

Najprościej Gutscheiny te można zamówić na stronie arbeiterkammer.at lub telefonicznie: 0800 311 311

 


Pokrewne tematy