Krystyna Szwankowska-Antol

Darmowe korepetycje dla dzieci

Gratis Nachhilfe w Wiedniu

Od 11 lutego jest możliwość zameldowania dzieci w wieku 0d 10 do 14 lat na darmowe korepetycje prowadzone przez VHS, które odbywają się w 140 szkołach ponadpodstawowych (NMS i Gimnazjach) w Wiedniu. Liczba miejsc ograniczona do 10 dzieci w grupie.

Pomoc w nauce oferowana jest w takich przedmiotach jak: j.niemiecki, matematyka i angielski.

Zapisać dziecko można online Gratis Nachhilfe lub w każdej fili VHS Volkshochschule.

 

Inne ofertą VHS są tzw. Lernstationen prowadzone w filiach szkół VHS.

Tutaj dzieci w wieku od 10 do 14 lat mogą przyjść bez zameldowania, gdy potrzebują pomocy w odrobieniu zadań domowych czy w przygotowaniu do sprawdzianów lub w wytłumaczeni trudnego materiału. Lernstationen – darmowe korepetycje oferowane są w takich przedmiotach jak: j.niemiecki, matematyka i angielski.

Godziny otwarcia:

Od października do czerwca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 17.30h za wyjątkiem dni wolnych w szkołach.

Adresy szkół gdzie prowadzone są Lernstationen znajdziecie na stronie:

VHS Lernhilfe Wien

 

 


Pokrewne tematy