Krystyna Szwankowska-Antol

Powrót do szkół w Austrii. Jak będzie to teraz wyglądać?

Jutro 7 września dzieci w całej Austrii rozpoczynają nowy rok szkolny. Będzie to szczególny rok podobnie jak końcówka poprzedniego roku szkolnego. Rok niepewności, zmian, ciągle zmieniających się przepisów. Wyzwanie dla rodziców, dzieci i nauczycieli.

Minister Oświaty w Austrii Heinz Faßmann wraz ze specjalistami po długich debatach ustalił, że zajęcia będą odbywały się stacjonarnie czyli w klasach, natomiast wprowadzono dodatkowo system świateł ostrzegawczych, podobnie jak w wielu innych państwach, które mają informować jakie przepisy wchodzą w życie w wypadku zmian i zaostrzenia sytuacji:

  1. Kolor zielony – lekcje odbywają się jak dawniej, bez podziału na grupy, przy zachowaniu ogólnych przepisów higieny i ostrożności.
  2. Kolor żółty – obowiązek noszenia masek po za klasami, na korytarzach i w przejściach. Obowiązek noszenia masek dla osób z poza szkoły. Sport możliwie tylko na wolnym powietrzu, jeśli na sali to w zmniejszonych grupach
  3. Kolor pomarańczowy – dodatkowo do koloru żółtego, brak imprez w szkole, wycieczek, zakaz wejścia osobom obcym na teren szkoły,
  4. Kolor czerwony – szkoła przechodzi na system Distance- learning. Dzieci, które mogą pozostać w domu, uczą się przez Internet. Dla dzieci, których rodzice pracują, organizowane będą zajęcia w szkole w małych grupach. Zorganizowane będą tzw. Lernstationen, Popołudniowa opieka również w małych grupach.

 


Pokrewne tematy