Krystyna Szwankowska-Antol

Zapisy do przedszkoli w Wiedniu

Od1 listopada do 31 grudnia trwają zapisy do przedszkoli i żłobków państwowych w Wiedniu na rok 2019/20. Rodzice dzieci, by otrzymać miejsce w przedszkolu państwowym muszą spełnić pewne kryteria.

Są to przede wszystkim podjęcie pracy przez rodziców czy wiek dziecka- dzieci pięcioletnie mają obowiązek uczęszczania do przedszkola zanim pójdą do szkoły.

By otrzymać miejsce w przedszkolu państwowym, trzeba najpierw złożyć wniosek o przyznanie tzw. KundInnen-Nummer – szczegóły w linku. Również by otrzymać miejsce w przedszkolu prywatnym, należy złożyć wniosek o ten numer.

Następnie należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w wybranym przedszkolu, należy podać 2 opcje.

Obydwa wnioski można złożyć online na www.gv.wien.at, listem poleconym czy osobiście w przydzielonym do naszej dzielnicy zamieszkania oddziale MA10. Pod koniec marca powinniśmy otrzymać informację z MA10, w którym przedszkolu państwowym zostało nam przydzielone miejsce.

W przypadku gdy chcemy posłać dziecko do prywatnego przedszkola wystarczy tylko skontaktować się z dyrekcją wybranego przez nas przedszkola.

Państwowe przedszkola w Wiedniu są darmowe. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie z której to opłaty w szczególnych przypadkach rodzice mogą zostać zwolnieni, więcej informacji w artykule: Zwolnienie z opłat za wyżywienie w przedszkolu.

W Wiedniu przygotowanych jest 86.000 miejsc dla dzieci w tym 27.000 miejsc dla dzieci w wieku od 0-3 lat. Dla dzieci szkolnych przygotowanych jest 18.500 miejsc w świetlicach popołudniowych czyli tak zwanych Hortach.

By otrzymać miejsce w państwowym Horcie rodzice muszą pracować i również przez MA10 należy się zameldować. By otrzymać zwolnienie lub zmniejszenie  opłat za Hort należy złożyć wniosek  w MA10 wraz z dokumentami potwierdzającymi nasz dochód.

 


Pokrewne tematy