Bez kategorii

Krystyna Szwankowska-Antol

Co to jest Familienbonus Plus?

1. Co to jest Familienbonus plus, kto może z niego skorzystać i w jakiej wysokości?

Szeroko omawiany obecnie  w Austrii Familienbonus plus, zostanie wprowadzony w 2019r. i zastąpi on dotychczasowy Kinderfreibetrag i możliwość odliczenia kosztów przedszkola czy opieki dla dziecka do 10 roku życia.

Familienbonus plus jest to zwrot podatku, w wysokości do 1500 Euro na rok, na dziecko, do 18-tego roku życia, na które pobierane jest Familienbeihilfe.

Na dziecko, na które pobieramy Familienbeihilfe, a które ukończyło już 18 rok życia, kwota którą może nam zostać zwrócona to 500Euro.

Tylko osoby, ktore płacą podatek dochodowy prowadząc firmę lub osoby którym odciągany jest podatek dochodowy z pensji, mogą skorzystać z Familienbonusplus.

Osoby mało zarabiające, nie płacące podatku dochodowego, nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy.

Jest to więc reforma, która ma wspierać osoby pracujące i lepiej zarabiające. Również osoby będące na bezrobociu czy otrzymujące Mindestsicherung nie otrzymają Familienbonus Plus, ponieważ z świadczeń, które otrzymują nie odciągany jest podatek dochodowy.

2. Ile będzie wynosił Familienbonus Plus i jak będzie obliczany?

Familienbonus plus jest to kwota, która zostanie odliczona od naszego  podatku Lohnsteuer, jeśli jesteśmy zatrudnieni i pracodawca odprowadza od naszego wynagrodzenia podatek. Mówiąc inaczej jeżeli wypełnimy teraz i przedstawimy wniosek E30 naszemu pracodawcy, nasza miesięczna wypłata od 2019r, zostanie podniesiona adekwatnie do wysokości odliczonego podatku. Do formularza E30 należy dołączyć potwierdzenie otrzymywania rodzinnego Familienbeihilfebestätigung.

Przykładowo, jeśli pracownikowi odciągany był z pensji podatek w wysokości 1.500 Euro lub mniej rocznie a ma 1 dziecko w wieku do lat 18-stu, zostanie on zwolniony z podatku dochodowego.

Jeśli natomiast będziemy chcieli otrzymać jednorazowo większą sumę pieniędzy jako zwrot podatku nadpłaconego, można będzie tak jak dotychczas złożyć Arbeitnehmerveranlagung z formularzem L1k za rok 2019 i w roku 2020 zostanie nam wypłacona kwota nadpłaconego podatku.

Również osoby prowadzące firmę czy działalność w Austrii, płacące podatek dochodowy i   mające dzieci, na które pobierane jest Familienbeihilfe, mogą skorzystać z Familienbonus plus i otrzymać zwrot podatku.

Rozliczenie przez urząd skarbowy nastąpi po złożeniu rozliczenia podatkowego Einkommensteuererkląrung i formularza L1k za rok 2019.

3. Jak będzie wyglądał podział Familienbonus plus między rodziców?

W przypadku gdy obydwoje z rodziców płacą podatek dochodowy, Familienbonus plus może być podzielony po połowie lub jedno z rodziców wykorzysta całość tego zwrotu.

 

4. Czy na dzieci mieszkające za granicą będzie można otrzymać też Familienbonus plus?

Na dzieci mieszkające w EU/EWR lub w Szwajcarii będzie można otrzymać Familienbonus plus w wysokości zindeksowanej do standarów życia w danym kraju.

Pamiętajmy: Familienbonus plus to zwrot nadpłaconego podatku, więc i w tym przypadku, gdy dziecko mieszka za granicą, rodzic musi odprowadzać podatek dochodowy w Austrii i pobierać Familienbeihilfe na dziecko mieszkające za granicą.

 

5. Czy osoba samotnie wychowujące dziecko lub jedyny żywiciel rodziny skorzysta dodatkowo z tej reformy?

W tym przypadku osoba, która pracuje (Kindermehrbetrag, należy się również osobom pracującym, mniej zarabiającym, które nie odprowadzają podatku dochodowego), otrzyma Kindermehrbetrag w wysokości 250 Euro na dziecko.

Osobom będącym dłużej niż 11 miesięcy /330 dni na bezrobociu czy Mindestsicherung a wychowującym samotnie  dziecko lub będącym jedynym żywiciel rodziny, nie będzie przysługiwał Kindermehrbetrag.

Więcej informacji w j,niemieckim na www.bmf.gv.at

 


Pokrewne tematy