Maciej Sz.

Tłumaczenie przykładowego formularza zgłoszenia do szpitala w Austrii.

Pobytu w szpitalu nikt nie planuje, z wyjątkiem ustalonych zabiegów czy też operacji. Jeśli natomiast już zdarzy się nagle, to, oby dla każdego okazał się jak najkrótszy i pozwolił wrócić do upragnionego zdrowia. Niniejszy wpis opieram o formularz zgłoszeniowy do szpitala uniwersyteckiego w Wiedniu, aby tym, którzy nie znają języka niemieckiego, pomóc w wypełnieniu takowego zgłoszenia i rzucić nieco zrozumienia na terminy, które w formularzach się pojawiają.

   Patientinnendaten – dane dotyczące pacjenta:
 • Familienname – nazwisko;
 • Vorname – imię;
 • Geburtsname – nazwisko panieńskie;
 • Geburtsdatum – data urodzenia;
 • Geburtsort – miejsce urodzenia;
 • Sozialversicherungsnummer – numer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Geschlecht – płeć: männlich – mężczyzna, weiblich – kobieta;
 • Staatsbürgerschaft – narodowość;
 • Titel – tytuł naukowy;
 • Religionsbekenntnis – wyznanie;
 • Familie Stand – stan cywilny;
 • Wohnadresse (PLZ, Straße, Nr) – miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu.
  1. Selbstversichert – dane dotyczące ubezpieczenia:
 • Beruf – zawód;
 • Arbeitgeber – nazwa, nazwisko pracodawcy;
 • Anschrift des Arbeitgeber – adres firmy pracodawcy;
 • Krankenkasse/Versicherungsträger – nazwa firmy ubezpieczeniowej;
 • Arbeitsunfall – wypadek w pracy tak lub nie.
  1. Mitversichert bei – ubezpieczony przy żonie, mężu, partnerze, rodzicach, itd.:
 • Zawiera wszystkie powyższe rubryki wymienione w punkcie pierwszym i drugim (1. i 2.).
  1. Verständigungsperson – osoba pierwszego kontaktu:
 • Vor. U. Zuname – imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • Geburtsdatum – dzień urodzin osoby upoważnionej;
 • Adresse – adres zamieszkania osoby upoważnionej;
 • Telefonnumer – telefon kontaktowy osoby upoważnionej.
  1. Zuweisung durch – przybycie:
 • Ambulanz – karetką;
 • Facharzt – skierowany przez specjalistę;
 • Rettung – skierowany przez służby ratownicze;
 • prakt. Arzt – skierowany z poradni lekarskiej;
 • Transfer aus Krankenastalt – z innego sziptala;
 • Selbstkommerin – o własnych siłach.
  1. Ich bestätige mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben ß potwierdzam własnoręcznym podpisem, prawdziwość zamieszczonych powyżej danych. Unterschrift Patientin – miejsce na podpis pacjenta.

Pokrewne tematy