Krystyna Szwankowska-Antol

Anmeldebescheinigung w Austrii

Co to jest Anmeldebescheinigung i kto musi go załatwić?

Anmeldebescheinigung jest to dokument legalizujący i potwierdzający stały pobyt w Austrii (powyżej 3 miesięcy), dla obywateli EU/EWR i Szwajcarii, który należy załatwić  najpóźniej do 4 miesięcy od dnia stałego zameldowania w Austrii.

Osoby, które są w Austrii na stałe dłużej niż 4 miesiące a przeoczyły ten dokument, powinny jak najszybciej udać się do Magistratu  (w Wiedniu jest to wydział MA35 referat EW) i załatwić Anmeldebescheinigung w przeciwnym razie można się liczyć z karą pieniężną od 50 do 250Euro.

Jakie warunki należy spełnić by  móc się starać i otrzymać stały pobyt w Austrii i dokument Anmeldebescheinigung?

Prawo do stałego pobytu w Austrii (powyżej 3 miesięcy) mają:

– osoby zatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą w Austrii

– członkowie rodziny osoby pracującej lub prowadzącej działalność

– osoby niepracujące, posiadające pełne ubezpieczenie zdrowotne i udokumentowane, wystarczające środki finansowe na utrzymanie siebie ewt. członków rodziny w Austrii podczas trwania stałego pobytu (wystarczające środki oznaczają możliwość zapewnienia utrzymania dla siebie i rodziny bez korzystania ze świadczeń socjalnych i zapomóg w Austrii).

– osoby rozpoczynające naukę (kształcenie w państwowej szkole lub uznanej szkole prywatnej), posiadające ubezpieczenie zdrowotne i udokumentowane, wystarczające środki na utrzymanie siebie ewt. członków rodziny w Austrii podczas trwania nauki.

 

Wniosek należy złożyć osobiście (jeśli jesteśmy zameldowani w Wiedniu) w MA35/Referat EWR w 12 dzielnicy. Jeśli mieszkamy w innym landzie w Austrii, odpowiedni oddział powiatowy znajdziemy,  wpisując kod pocztowy miejscowości stałego zameldowania  na stronie www.help.gv.at

Dla dzieci poniżej 14 roku życia wniosek musi złożyć rodzic lub prawny opiekun.

 

Potrzebne dokumenty:

– dowód osobisty lub paszport

– zaświadczenie o zameldowaniu Meldezettel

– potwierdzenie zatrudnienia wystawione przez pracodawcę, lub/i ostatnie 3 Lohnzettle

lub w przypadku własnej działalności wyciąg z rejestru Firm –Auszug aus der Gewerberegister lub/i Steuererklärung

lub wyciąg z konta, potwierdzający posiadanie wystarczających środków na koncie,

– potwierdzenie posiadania pełnego ubezpieczenia, E-card ale również wyciąg historii ubezpieczenia Versicherungsdatenauszug

– w przypadku podjęcia nauki: potwierdzenie przyjęcia do szkoły czy na studia plus wszystkie pozostałe dokumenty

– wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż niemiecki muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego

– dokumenty muszą być przedstawione w originale i w kopii (warto zrobić to wcześniej w domu) lub na miejscu kopiując za opłatą

 

Wniosek o Anmeldebescheinigung można ściągnąć ze strony www.oesterreich.gv.at i wypełnić wcześniej w domu.

Należy wypełnić go osobno dla każdego członka rodziny w lini prostej: żona /mąż/ dzieci do 21 roku życia/rodzice

W przypadku składania wniosku dla członka/ów rodziny należy zabrać dodatkowe dokumenty/oryginały plus kopie sporządzone na druku międzynarodowym lub przetłumaczone przez tlumacza przysięgłego:

– akt małżeństwa lub akt zalegalizowania związku

– akt/y urodzenia

– potwierdzenie utrzymania członków rodziny

– w przypadku opieki nad rodzicami:  potwierdzenie z Polski o konieczności opieki nad członkiem rodziny.

W zależności od urzędnika mogą być wymagane też inne dokumenty. Warto zabrać więc całą teczkę ze sobą.

 

Wszystkie zmiany: jak zmiana nazwiska, wyjazd z Austrii na stałe, rozwód, zakończenie nauki czy zwolnienie z pracy czy inne zmiany które mogą wpłynąć na przyznanie/odrzucenie prawa do stałego pobytu w Austrii, należy niezwłocznie zgłosić w przypisanym Magistracie lub oddziale. Niezastosowanie się do tego przepisu może grozić karą pieniężną w wysokości od 50 do 250 Euro.

Koszt dokumentu to około 30 Euro w zależności od dodatkowych opłat. Wystawiany na miejscu czasem jednak przesyłany jest pocztą.

W celach organizacyjnych warto dodać że w Wiedniu już przed godzinami otwarcia urzędu MA35 ustawiają się długie kolejki do odbioru numerka.  Na jeden dzień wydawane jest 250 numerków. Warto więc dużo wcześniej zacząć załatwiać ten dokument, by zdążyć na czas.

Anmeldebescheinigung wymagany jest w urzędach  w Austrii przy załatwianiu wielu spraw . Szczególnie ważne jest szybkie załatwienie tego dokumentu dla nowonarodzonych dzieci. Dokument ten jest wymagany do otrzymania świadczeń macierzyńskich i rodzinnych. Osoby posiadające stały pobyt w Austrii powyżej 5 lat mogą starać się o Bescheinigung des Daueraufenthalts. Ten dokument potrzebny jest przy staraniu się o obywatelstwo austriackie ale także może być wymagany przez niektóre urzędy jak np.: MA40.

 

Adres  MA35 w Wiedniu:

Arntdstrasse 65-67/Stiege 1/pierwsze piętro

1120 Wiedeń

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 12.00

dodatkowo w czwartek po południu od 15.30 do 17.30


Pokrewne tematy