Krystyna Szwankowska-Antol

Ausbildung-Kindergartenpädagogik w Wiedniu

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik w Wiedniu jeszcze do 16 marca 2018 r. przyjmuje zgłoszenia osób zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w kierunku opiekun przedszkolny czy pedagog przedszkolny w Austrii. Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu 2018r.

 

Kształcenie odbywa się tutaj w dwóch kierunkach:

1. Ausbildung-Kindergartenpädagogik (wychowawca przedszkolny – pedagog przedszkolny) w Wiedniu. Szkoła trwa 5 semestrów.

Miasto Wiedeń pokrywa koszty wykształcenia. Osoby zameldowane w AMS-sie mogą starać się o Deckung der Lebensunterhaltskosten (pokrycie kosztów utrzymania w trakcie nauki przez 2 lata).  Od 3 semestru rozpoczyna się praktykę w państwowym przedszkolu, a po zakończeniu Miasto Wiedeń zapewnia pracę w przedszkolu lub w Horcie w Wiedniu, przynajmniej na 5 lat.  Najniższe wynagrodzenie w tym zawodzie 2.590 Brutto. Ważne trzeba przepracować przynajmniej 4 lata w tym zawodzie, by nie zwracać kosztów kształcenia.

Wymagane jest: Matura i zdanie egzaminu dopuszczającego do nauki na tym kierunku. (W przypadku świadectwa maturalnego z innego kraju musi być przetłumaczone i uznane przez Bildungsministerium)

2. Ausbildung Assistenzpädagogik- By zostać przyjętym do szkoły na kierunku „Asystent pedagoga/ opiekun przedszkolny” nie trzeba mieć zdanej Matury, natomiast trzeba zdać egzamin dopuszczający na ten kierunek. Znajomość niemieckiego przynajmniej na poziomie B1.

Kształcenie trwa trzy lata, i kończy się egzaminem. Tak jak i w przypadku kierunku pedagoga przedszkolnego, Miasto Wiedeń przejmuje koszty kształcenia, a w przypadku osoby zameldowanej w AMSie, jest możliwość otrzymania – Deckung der Lebensunterhaltskosten.

Po ukończeniu wykształcenia Miasto Wiedeń zapewnia podpisanie umowy przynajmniej na 4 lata. Płaca brutto w tym zawodzie od 2.120 Euro.

Zapisy:

27 luty do 16 marca 2018

Pn.- Pi. 7.00 -12.00

Czwartek. dodatkowo od 13.00 do 15.00

Dokumenty potrzebne do zameldowania najlepiej sprawdzić na stronie www.wien.gv.at lub telefonicznie pod numerem: 01/2753490950

Gdzie ?

bafep21 (dawniej bakip21)

Patrizigasse 2, 1210 Wien

Wymagania:

– ukończenie 18 lat

– dobra znajomość j.niemieckiego (Zertyfikat B1 ÖSD Prüfung lub podobny)

– zdany egzamin dopuszczającego (termin: 16 i 17 maja 2018)

– dokument tożsamości

– akt urodzenia

– Meldezettel

– życiorys i list motywacyjny

– oryginał i kopia świadectwa ukończenia 8 i 9 klasy (z Polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, świadectwa ukończenia gimnazjum lub innej szkoły wyższej lub świadectwo maturalne)

– ewentualnie inne przetłumaczone świadectwa,

– zdjęcie paszportowe


Pokrewne tematy