Krystyna Szwankowska-Antol

Behindertenpass i Parkausweis w Austrii

Behindertenpass  w Austrii to specjalny, dodatkowy dokument dla osób niepełnosprawnych, ułatwiający im i ich rodzinom życie. Wniosek można złożyć w Sozialministerium w regionie gdzie mieszkamy. Kto może otrzymać Behindertenpass?

Każda osoba mieszkająca na stałe w Austrii, której niepełnosprawność wynosi co najmniej 50% (MdE- Minderung der Erwerbsfähigkeit) lub GdB- Grad der Behinderung).

By otrzymać Behindertenpass  najpierw trzeba się starać o orzeczenie lekarskie stopnia niepełnosprawności. Badania te są przeprowadzane w Sozialministerium, i tam należy złożyć wniosek wraz z atestami i diagnozą lekarską.

Jak i gdzie złożyć wniosek o Behindertenpass w Austrii?

Można to zrobić osobiście w Sozialministerium. Potrzebne dokumenty:

– Wypełniony formularz

– Orzeczenie lekarskie z Sozialministerium

– Zdjęcie (3,5-4,5)

– pełnomocnictwo, gdy nie załatwiamy tego osobiście

Korzyści z posiadania tego dokumentu:

1. pauschalierte Steuerfreibetrag (zryczałtowana kwota wolna od podatku)

2. W przypadku dodatkowego wpisu o niemożności korzystania z publicznych środków transportu:

– darmowa Vinieta na autostrady w Austrii

– Parkausweis – parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych. Dodatkowo do Behindertenpass w Austrii można otrzymać Parkausweis, w przypadku wpisu o niemożności korzystania z publicznych środków transportu.

zwolnienie z opłat parkingowych (Parkscheinen)- w większości regionów Austrii

– zwolnienie z podatku od motoru (Kfz-Steuerberfreiung) w przypadku jak wyżej.

– niższe koszty za ARBÖ lub ÖAMTC

3. Zniżki na wiele wydarzeń, imprez kulturalnych

4. Befreiung von Selbstbehalt (Kostenanteil 20%) zwolnienie z naszych kosztów za wizyty lekarskie, leki, itp

5. darmowe zamówienie Euro-key Schlüssel (WC dla niepełnosprawnych)

Jak i gdzie załatwić Parkausweis? – dokument upoważniający do parkowania w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

By otrzymać ten dowód należy najpierw posiadać Behindertenpass z wpisem o niemożności korzystania z publicznych środków transportu (Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung)

Formularz Parkausweis ze zdjęciem (3,5-4,5cm) również należy złożyć w Sozialministerium.

Dawniej można było zamówić ten dokument w Magistracie.

Również wprowadzone są zmiany co do wydanych już Parkausweis. Wszystkie wystawione przed 1.01.2001 straciły ważność z dniem 31.12.2015 i należy złożyć nowy wniosek.


Pokrewne tematy