Krystyna Szwankowska-Antol

Bezrobocie a działalność gospodarcza w Austrii

Bezrobocie a działalność gospodarcza w Austrii.

Arbeitslosenversicherung für Selbständige in Österreich – jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie w SVA, dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Austrii. Wniosek o ubezpieczenie (Arbeitslosenversicherung) należy złożyć w SVA najpóźniej do 6 miesięcy od daty założenia firmy i rozpoczęcia okresu obowiązkowego ubezpieczenia (GSVG).

Przez najbliższe 8 lat jesteśmy związani umową i przez ten czas musimy odprowadzać składki, chyba że wcześniej będziemy musieli zamknąć firmę (Zuruckmeldung- wymeldowanie  lub Ruhenmeldung- zawieszenie działalności), wtedy możemy przejść na bezrobocie.

Niestety osoby, które nie zostały poinformowane lub same nie dowiedziały się o możliwościach opłacania sobie dodatkowych składek na wypadek bezrobocia i nie złożyły wniosku w SVA do 6 miesięcy od założenia firmy,  kolejną taka szansę będą miały dopiero po 8 latach prowadzenia działalności, co jest bardzo niesprawiedliwym przepisem, ale  jest!!

Kto i kiedy może otrzymać świadczenia z tytułu bezrobocia w Austrii?

Składki z SVA są przesyłane do AMS-u, także i w tym wypadku podlegamy pod AMS. Obowiązują tutaj takie same zasady przejścia na bezrobocie jak w przypadku osób zatrudnionych. Jeśli pierwszy raz przechodzimy na bezrobocie, w ciągu ostatnich dwóch lat, przez 52 tygodnie musieliśmy prowadzić działalność i opłacać regularne składki. W przypadku drugiego czy kolejnego zgłoszenia się w AMS jako bezrobotny, okres pracy i opłacania składek skrócony jest do połowy- 28 tygodni w przeciągu roku.

Jaka jest wysokość składek w SVA na wypadek bezrobocia?

Dane na rok 2019:

Są trzy warianty wyboru wysokości składek i od nich zależy również wysokość wypłacanego bezrobocia. Ważne: wybrany wariant obowiązuje nas przez kolejne osiem lat, nie można go zmienić.

Podane stawki są stawkami podstawowymi i będą doliczone do kwoty obowiązkowego ubezpieczenia. Jest to około 6% z wybranego wariantu Grundlage:

1. 1/4 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage =   45,68€ miesięcznie – 24,47 € – dzienna stawka bezrobocia

2. 1/2 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage = 182,70€ miesięcznie – 38,86€ – dzienna stawka bezrobocia

3.3/4 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage =  274,05 miesięcznie – 53,71€ – dzienna stawka bezrobocia.

 

Osoby, które  po 1 stycznia 2009 roku  założyły firmę, a wcześniej dłużej niż 5 lat były zatrudnione i odprowadzane były składki na wypadek bezrobocia, zachowują swoje nieograniczone czasowo prawo do świadczeń, również w trakcie prowadzenia działalności, bez obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

Osoby, które  po 1 stycznia 2009 roku  założyły firmę, a wcześniej krócej  niż 5 lat były zatrudnione i odprowadzane były składki na wypadek bezrobocia, zachowują swoje  prawo do świadczeń, również w trakcie prowadzenia działalności, ale tylko przez 5 lat od założenia firmy.

O szczegóły warto zapytać w SVA.

Źródło: SVA

 

Więcej na temat założenia i prowadzenia firmy w Austrii znajdziecie w artykułach:

Jak założyć Gewerbe w Austrii. Pierwsze kroki.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Austrii.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika w Austrii.


Pokrewne tematy