Krystyna Szwankowska-Antol

Bezrobocie a działalność gospodarcza w Austrii

Bezrobocie a działalność gospodarcza w Austrii.

Arbeitslosenversicherung für Selbständige in Österreich – jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie w SVA, dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Austrii. Wniosek o ubezpieczenie (Arbeitslosenversicherung) należy złożyć w SVA najpóźniej do 6 miesięcy od daty założenia firmy i rozpoczęcia okresu obowiązkowego ubezpieczenia (GSVG).

Przez najbliższe 8 lat jesteśmy związani umową i przez ten czas musimy odprowadzać składki, chyba że wcześniej będziemy musieli zamknąć firmę (Zuruckmeldung- wymeldowanie  lub Ruhenmeldung- zawieszenie działalności), wtedy możemy przejść na bezrobocie.

Niestety osoby, które nie zostały poinformowane lub same nie dowiedziały się o możliwościach opłacania sobie dodatkowych składek na wypadek bezrobocia i nie złożyły wniosku w SVA do 6 miesięcy, od założenia firmy,  kolejną taka szansę będą miały dopiero po 8 latach prowadzenia działalności, co jest bardzo niesprawiedliwym przepisem, ale  jest!!

Kto i kiedy może otrzymać świadczenia z tytułu bezrobocia w Austrii?

Składki z SVA są przesyłane do AMS-u, także i w tym wypadku podlegamy pod AMS. Obowiązują tutaj takie same zasady przejścia na bezrobocie jak w przypadku osób zatrudnionych. Jeśli pierwszy raz przechodzimy na bezrobocie, w ciągu ostatnich dwóch lat, przez 52 tygodnie musieliśmy prowadzić działalność i opłacać regularne składki. W przypadku drugiego czy kolejnego zgłoszenia się w AMS jako bezrobotny, okres pracy i opłacania składek skrócony jest do połowy- 28 tygodni w przeciągu roku.

Jaka jest wysokość składek w SVA na wypadek bezrobocia?

Są trzy warianty wyboru wysokości stawek i od nich zależy również wysokość wypłacanego bezrobocia. Ważne: wybrany wariant obowiązuje nas przez kolejne osiem lat, nie można go zmienić.

Podane stawki są stawkami podstawowymi- wyjściowymi i będą zmieniać się w trakcie wzrostu stawek obowiązkowego ubezpieczenia. Jest to około 6% z wybranego wariantu Grundlage:

1. 1/4 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage =   85,05 miesięcznie- 22,79 Euro- dzienna stawka bezrobocia

2. 1/2 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage = 170,10 miesięcznie – 36,71 Euro- dzienna stawka bezrobocia

3.3/4 GSVG- Hohchstbeitragsgrundlage =  255,15 miesięcznie – 50,77 Euro- dzienna stawka bezrobocia.

Osoby które  po 1 stycznia 2009 roku  założyły firmę, a wcześniej przez 5 lat były zatrudnione i odprowadzane były składki na wypadek bezrobocia, zachowują swoje prawo do świadczeń, również w trakcie prowadzenia działalności. O szczegóły warto zapytać w SVA.

Źródło: SVA


Pokrewne tematy