Krystyna Szwankowska-Antol

Bezrobocie w Austrii-ogólne zasady

Kto może otrzymać bezrobocie w Austrii? Ogólne zasady AMS w Austrii. Poszukując pracy w Austrii mamy możliwość zgłoszenia się do regionalnego oddziału AMS, tzn. podlegamy zazwyczaj pod oddział w dzielnicy w której jesteśmy zameldowani, lub w sąsiedniej dzielnicy.

Ogólnie ujmując każdy obywatel EU, który ma w Austrii stały pobyt i Anmeldbescheinigung posiada możliwość zameldowania się w  Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy, natomiast jest kilka warunków do spełnienia, gdy chcemy dostać świadczenia z tytułu bezrobocia, czyli tzw. zasiłek dla bezrobotnych czyli Arbeitslosengeld.

Podstawowym warunkiem przyznania bezrobocia – Arbeitslosengeld po raz pierwszy, jest udokumentowany okres zatrudnienia w Austrii minimum 52 tygodnie, w ciągu ostatnich dwóch lat i opłacanie składek ubezpieczeniowych na wypadek bezrobocia w tym czasie. Po raz drugi i kolejny obowiązkowy okres zatrudnienia skraca się do 28 tygodni.

Drugim warunkiem otrzymania bezrobocia jest pozostanie do dyspozycji urzędu i tzw. gotowość pracy. AMS będzie przesyłał nam oferty pracy, na które musimy odpowiedzieć przesyłając życiorys i list motywacyjny. Także branie udział w kursach dokształcających lub przekwalifikujących jest obowiązkowe, i w razie pierwszej bezpodstawnej odmowy, świadczenia mogą być wstrzymane na 6 tygodni.

Każdy wyjazd za granicę i powrót musi być niezwłocznie zgłoszony, gdyż w tym czasie świadczenia zostają wstrzymane.
Również gdy nie otrzymujemy żadnych pieniędzy, taki wyjazd zagraniczny musimy zgłosić.
Obowiązkowe jest również zgłaszanie się na wszystkie terminy kontrolne, a także meldowanie wszelkich zmian personalnych (stan cywilny, nr. konta, adres, dochody itp.) w ciągu tygodnia.

W przypadku choroby (Krankenstand) zasiłek zostaje wstrzymany (pierwsze 3 dni płaci AMS) i od 4 dnia  pieniądze (Krankengeld) wypłaca nam właściwa Krankenkasse.
Również w przypadku przejścia na macierzyńskie zasiłek dla bezrobotnych zostaje wstrzymany, na ten okres. W tym czasie wypłacane jest macierzyńskie (Kinderbetreuungsgeld). W niektórym przypadkach oba świadczenia mogą  być wypłacane jednocześnie. Szczegóły www.ams.at

Osoby, którym przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Austrii, są również ubezpieczone, na wypadek choroby, wypadku, a także na przyszłe świadczenia rentowe. Natomiast osoby które są zameldowane w AMS, lecz nie dostają zasiłku, są ubezpieczone jedynie podczas trwania kursu i pobierania zasiłku zabezpieczającego podstawowe koszty utrzymania (Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts).

W przypadku gdy sami wypowiedzieliśmy wcześniejszą umowę o pracę lub zostaliśmy zwolnieni dyscyplinarnie, zasiłek nie zostanie wypłacony przez pierwsze 4 tygodnie od chwili ustania zatrudnienia.

Każde nowe podjęcie zatrudnienia musi być niezwłocznie zgłoszone w AMS, także zatrudnienie na minimum czyli Geringfügigbeschäftigung. Możemy zgłosić sie do AMSu także w trakcie takiego zatrudnienia,  ale w tym przypadku nie przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, chyba że wcześniej byliśmy zatrudnieni na pół czy cały etat przez czas podany jak wyżej.

Przy tej formie zatrudnienia wynagrodzenie brutto w roku 2017 nie może przekroczyć sumy 438,05 Euro miesięcznie.
W przypadku zatrudnienia na minimum,  również mamy możliwość uczestniczenia w kursach dokształcających.
W trakcie trwania takiego kursu mamy możliwość otrzymania tzw. zasiłku zabezpieczającego podstawowe koszty utrzymania (Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts). Jego wysokość zależy od ilości godzin kursu.

Więcej informacji w j.niemieckim www.ams.at


Pokrewne tematy