Krystyna Szwankowska-Antol

Bildungsteilzeit w Austrii

Bildungsteilzeit w Austrii – co to jest i kto może skorzystać z tego dofinansowania?

Bildungsteilzeit jest to świadczenie ze strony AMS-u dla osób pracujących na pełny etat, które pragną podjąć dokształcanie zawodowe i w ramach tego szkolenia muszą zredukować swój czas pracy.

Przejście na Bildungsteilzeit należy wcześniej uzgodnić z pracodawcą.

Bildungsteilzeitgeld można otrzymać raz na cztery lata i będzie on wypłacany od 4 miesięcy do dwóch lat, w zależności od długości szkolenia.

Jest możliwość wykorzystania w ciągu, całych 2 lat Bildungsteilzeitgeld  lub w kombinacji po 4 miesiące lub więcej. Suma częściowych szkoleń nie może w ciągu 4 lat przekroczyć 2 lat.

Ile wynosi Bildungsteilzeitgeld?

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy od ilości godzin, o które zostanie zmniejszony nasz czas pracy w związku z podjęciem szkolenia.

Za każdą pełną godzinę, o którą zostanie pomniejszony nasz czas pracy, AMS wypłaci nam 0,80 centów, Czyli np.: za 10 godzin dziennie dostaniemy 8 Euro.

Jeśli nasz pełny etat (40h) zostanie zredukowany o 50% otrzymamy 480 Euro miesięcznie. Jeśli zostanie zredukowany o 25%  otrzymamy 240 Euro.

Kiedy należy złożyć wniosek o Bildungsteilzeitgeld?

Wniosek o Bildungsteilzeitgeld należy złożyć najpóźniej z dniem rozpoczęcia szkolenia czy kursu, w przynależnym nam oddziale AMS-u.

Jakie dokumenty potrzebujemy dołączyć do wniosku?

Do wniosku, który można ściągnąć ze strony AMS-u należy dołączyć:

– Potwierdzenie zapisu na szkolenia, kurs z podanym czasem trwania i ilością godzin,

– Potwierdzenie od pracodawcy z wyszczególnieniem dotychczasowego czasu pracy, daty rozpoczęcia zredukowanego czasu pracy, długości jego trwania i ilości zredukowanych godzin.

– Potwierdzenie od pracodawcy ile osób jest zatrudnionych w firmie jak i ile osób znajduje się  na Bildungsteilzeit w tym momencie.

 

To ostatnie potwierdzenie jest ważne, gdyż tylko 4 osoby w firmie, która ma zatrudnionych do 50 pracowników i 8% osób w firmach powyżej 50 pracowników. może jedocześnie znajdować się na Bildungsteilzeit.


Pokrewne tematy