Krystyna Szwankowska-Antol

Co to jest Bildungskarenz

Co to jest Bildungskarenz i Weiterbildungsgeld?

Bildungskarenz – urlop szkoleniowy w Austrii, jest to czas uzgodniony z pracodawcą, w trakcie którego podejmujemy naukę czy szkolenie, pozostając zatrudnionym, ale będąc zwolnionym z wykonywania pracy.

Kto może przejść na Bildungskarenz?

Warunkiem przejścia na Bildungskarenz i możliwości otrzymania z tego tytułu Weiterbildungsgeld- świadczenia wypłacanego z AMS-u, które zastępuje wynagrodzenie na czas urlopu szkoleniowego, jest bycie zatrudnionym przez jednego pracodawcę przez przynajmniej 6 miesięcy i opłacanie składek z tytułu bezrobocia w tym czasie.

Wyjątkiem są tutaj osoby, które były wcześniej na macierzyńskim i chcą zaraz po powrocie do pracy skorzystać ze szkoleń czy kursów dokształcających.

Urlop szkoleniowy można wybrać raz na cztery lata i może trwać minimum 2 miesiące a maximum 1 rok, w tym czasie AMS po spełnieniu pozostałych kryteriów będzie wypłacał Weiterbildungsgeld w wysokości przysługującego bezrobocia, najniższa dzienna stawka wynosi tutaj 14,53 ´Euro dziennie.

Bildungskarenz może zostać wybrany jednorazowo na cały rok lub w częściach w trakcie 4 lat. Najkrótsza jednak część musi trwać przynajmniej 2 miesiące.

Wybrane szkolenie, dokształcanie zawodowe, kurs, szkoła czy studium musi być prowadzone w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.

W przypadku osób, które mają pod opieką małe dziecko do wieku 7 lat i żadnej możliwości dodatkowej opieki, mogą podjąć szkolenie w krótszym wymiarze od 16 godzin.

Zanim podejmiemy szkolenie i wybierzemy odpowiedni dla nas kurs, warto sprawdzić czy koszty tego kursu, szkolenia czy dokształcanie zawodowe, może zostać zostać w całości czy częściowo dofinasowanie przez Waff. Szczegóły w artykule: Dofinansowanie dokształcania pracowników z Waff.

 

Jakie dokumenty są potrzebne by starać się o Weiterbildungsgeld i kiedy należy je złożyć w AMS-ie?

– pisemna zgoda dot, przejścia na urlop szkoleniowy, ustalona i podpisana przez pracodawcę i pracownika

– wypełniony wniosek o  Weiterbildungsgeld (można ściągnąć ze strony AMS-u)

– zaświadczenie ze szkoły czy instytutu, uwzględniające czas trwania i wymiar godzinowy kursu czy szkolenia wraz z potwierdzeniem zapisania pracownika na listę uczestników.

Wszystkie dokumenty należy złożyć najpóźniej z dniem rozpoczęcia urlopu szkoleniowego w przynależnym nam AMS-ie.

W trakcie urlopu szkoleniowego można być zatrudnionym do granicy Geringfügig u tego samego lub innego pracodawcy.

Więcej informacji na www.ams.at


Pokrewne tematy