Krystyna Szwankowska-Antol

Co to jest Mutterschutz w Austrii

Mutterschutz w Austrii jest to ustawowa (MSchG) ochrona kobiet w czasie ciąży w ostatnich 8 tygodniach przed i 8 tygodniach po rozwiązaniu. Jest to okres w którym obowiązuje całkowity zakaz pracy.

Każda kobieta pracująca ma prawo do Mutterschutz niezależnie od obywatelstwa, rodzaju zatrudnienia czy czasu i długości zatrudnienia. W trakcie Mutterschutz kobieta otrzymuje tzw. Wochengeld z Kasy Chorych, w tym czasie pracodawca nie wypłaca już wynagrodzenia. Do obliczenia stawki brana jest średnia wynagrodzenia z 3 ostatnich miesięcy przed przejściem na Mutterschutz plus dodatek 17% (część 13 i 14 pensji).

Jeśli przyszła mama była wcześniej zameldowania w AMS-ie, otrzymywała tzw. Bezrobocie (Arbeitslosengeld), Notstandhilfe czy pomoc socjalna (Sozialhilfe) lub Kinderbetreuungsgeld (macierzyńskie) w Austrii, powinno zostać jej przyznane Wochengeld. W tych przypadkach wysokość Wochengeld obliczana jest od ostatniej wartości wypłaconych świadczeń podniesionych o 80%.

 

Ważne: W przypadku zatrudnienia na Geringfugig,  tylko kobieta opłacająca sobie ubezpieczenie ma prawo do Wochengeld. Stawka dzienna Wochengeld wynosi wtedy 9,47 Euro (stawka na rok 2020r.)

W przypadku gdy termin porodu się zmienił (niż ten obliczony przez lekarza)  również zmienia się czas ochrony i wypłacania Wochengeld np;

– w przypadku wczesnego porodu, ciąży mnogiej czy cesarskiego cięcia ochrona wydłuża się na 12 tygodni po porodzie.

– gdy np: dziecko urodzi się 2 tygodnie przed terminem kobieta otrzyma 10 tygodni Wochengeld po porodzie( najdłuższa jednak możliwość to 16 tygodni po porodzie)

Ważne: Miesiąc przed rozpoczęciem okresu ochronnego (Mutterschutz ) należ zgłosić to pracodawcy. Również należy złożyć formularz o Wochengeld w Kasie Chorych wraz z potwierdzeniem daty porodu i potwierdzeniem wysokości zarobków od pracodawcy (Entgeldbestatigung).

Wysokość Wochengeld naliczana jest od średniej wartości wypłaty netto+dodatek 17% (naliczanie dzienne). W momencie zakończenia Mutterschutz (wypłacanie Wochengeld) może rozpocząć się Karenz (urlop macierzyński).

Całkowite zwolnienie z pracy kobiety w czasie ciąży w Austrii przed rozpoczęciem Mutterschutz

W przypadku stwierdzenia przez lekarza zagrożenia ciąży lub zdrowia matki i potwierdzeniu tego przez Inspektora pracy (Arbeitsinspektion) i lekarza urzędowego (Amtsarzt) może nastąpić czasowe lub całkowite zwolnienie z pracy (Dienstfreistellung) jeszcze przed wystąpieniem okresu ochronnego (Mutterschutz).

W tym przypadku kasa chorych będzie wypłacać tzw.: “vorgezogenes Wochengeld”. Stawka jest obliczana jak przy normalnym Wochengeld.

Również kobiety prowadzące firmę czy zatrudnione na umowę zlecenie mają prawo do Wochengeld (wysokość wtedy naliczana jest od dochodu).

W trudnych przypadkach najlepiej zgłosić się z zapytaniem do Kasy Chorych czy Arbeiterkammer.

Info: www.arbeiterkammer.at


Pokrewne tematy