Krystyna Szwankowska-Antol

Digi Winner – nowy program Waff

Digi Winner jest to nowy program dofinansowań z Waff  i AK (Arbeiterkammer), który wspiera dokształcanie zawodowe pracowników w kierunku digitalizacji, w wysokości do 5.000Euro.

Celem tego programu jest wsparcie pracowników i zdobycie przez nich nowych kompetencji, zapewnienie sobie miejsca pracy, czy podniesienie kwalifikacji w szybko zmieniającym się technologicznie świecie.

Jakie wymogi trzeba spełnić by otrzymać dofinansowanie Digi Winner z Waff?

1. Osoby mieszkające na stałe i pracujące w Wiedniu, będące członkami Izby pracowniczej AK, które zarabiają netto nie więcej niż 2.500Euro, mogą otrzymać dofinansowanie na dokształcanie zawodowe do 5.000 Euro.

W zależności od zarobków będzie to zwrot od 40% do 80% kosztów kursu:

– 80% przy zarobkach do 1.500€ netto miesięcznie

– 60% przy zarobkach do 2.000€ netto miesięcznie

– 40% przy zarobkach do 2.500€ netto miesięcznie

2. Osoby mające stałe zameldowanie w Wiedniu, natomiast pracujące poza jego granicami i będące członkami innej izby pracowniczej niż wiedeńska, mogą otrzymać zwrot kosztów za kurs, szkolenie czy dokształcanie zawodowe w wysokości do 2.500 Euro, w zależności od zarobków (granice zarobkowe jak wyżej)

3. Osoby mające stałe zameldowanie w Wiedniu, nie pracujące i zarejestrowane w AMS-ie ale również będące członkami izby AK, mogą otrzymać dofinansowanie kosztów kursów do 40% ceny kursu, maksymalnie jednak do wysokości 2.500 Euro, dodatkowo można skorzystać z 300 Euro Bildungskonto.

W tym przypadku, przed wypełnieniem wniosku o Digi Winner należy skontaktować się ze swoim doradcą w AMSie lub przesłać wypełniony formularz: AMS – Zustimmung zur Bildungsmaßnahme do AMS-u. Formularz ten musi zostać potwierdzony i zaakceptowany przez AMS.

Jakie kursy, szkolenia mogą zostać sfinansowane  w ramach tego programu Digi Winner?

– koszty kursów, szkoleń. Dokształcania w kierunku kompetencji digitalnych i technologicznych takich jak:

– EDV, ECDL, MS Office, programowanie, systemy operacyjne, zabezpieczające, Projekt Management, Social Media etc.,

– koszty egzaminów

– dokształcanie zawodowe, kursy muszą być uznane przez Waff i znajdować się na tej liście:

Lista uznanych przez Waff Instytutów Szkoleniowych

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorysem za kurs, potwierdzeniem zatrudnienia i stałego zameldowania w Wiedniu), należy złożyć przed rozpoczęciem szkolenia, osobiście w siedzibie Waff lub on-line.

Można również przed podjęciem dokształcania zawodowego i przed wysłaniem wniosku, umówić się na termin z Waff, by otrzymać potrzebne informacje, rozwiać wątpliwości czy skorzystać z doradztwa zawodowego.

Adres i kontakt:

Waff Wien
Nordbahnstraße 36

Stiege 1 / 3. Stock
1020 Wien

Ustalenie terminu tylko telefonicznie:

Tel.: 01 217 48 555

Waff oferuje też inne programy dofinansowań dokształcania zawodowego:

Bildungskonto für Alle

Program FRECH dla kobiet

Program Karenz und Wiedereinstieg dla osób na lub po macierzyńskim

 


Pokrewne tematy