Krystyna Szwankowska-Antol

Dodatek do macierzyńskiego w Austrii

Dodatek do macierzyńskiego w Austrii: Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld. Dodatek ten jest wypłacany najdłużej do 12 miesięcy, w trakcie otrzymywania macierzyńskiego w Austrii. Wniosek o dodatek może być złożony, wraz z wnioskiem o macierzyńskie lub później ale jego wypłacanie kończy się wraz z macierzyńskim.

Kto może otrzymać dodatek do macierzyńskiego?

Osoby którym należy się  macierzyńskie w Austrii  i dodatkowo:

1. matka samotnie wychowująca dziecko w Austrii, ojciec samotnie wychowujący dziecko w Austrii

– adres zamieszkania rodzica i dziecka musi być takim sam

– rodzic który samotnie wychowuje dziecko i jego zarobek w roku nie przekracza 6.800 Euro, czyli miesięcznie 446,81 Euro (jest to tez miesięczna granica Geringfügig na rok 2019). Czyli również matka lub ojciec zatrudnieni na Geringfügig,  otrzymując macierzyńskie mogą starać się o ten dodatek.

2.  rodzic, który żyje w związku i pobiera macierzyńskie ale jego dochód w roku nie przekracza 6.800 Euro . W tym przypadku brane są również pod uwagę zarobki partnera, które nie mogą przekroczyć 16.200 Euro.

Ile wynosi dodatek do macierzyńskiego?

Dodatek wynosi 6,06 Euro dziennie , czyli około 180 Euro miesięcznie, i najdłużej może być wypłacany przez 12 miesięcy.

W przypadku przekroczenia granicy dochodów do 15% trzeba będzie zwrócić różnice.

Jeśli dochód zostanie przekroczony o więcej niż 15% obojętnie przez którą osobę, zwrócić należy całość dodatku i to nawet do ukończenia 15 roku życia dziecka ( GKK może wymagać przesłania naszych dochodów za poszczególne lata)

Gdy przewidujemy że nasze dochody mogą wzrosnąć w danym miesiącu, jest możliwość wstrzymania na ten czas wypłaty dodatku i ponowić go gdy dochody spadną poniżej granicy.

Wniosek o macierzyńskie jak i wniosek o dodatek do macierzyńskiego należy złożyć w swojej kasie chorych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

– Wniosek: Antragsformular  Beihilfe zum pauschalen Kinderbetreuungsgeld

– kopia aktu urodzenia dziecka

– Meldezettel

– w przypadku samotnej matki/ojca- dokument potwierdzający np.: papiery rozwodowe, akt zgonu lub pismo wyjaśniające lub potwierdzające nasz status.

– zaświadczenia o dochodach

Informacje w j.niemieckim: www.help.gv.at

 

Inne przydatne artykuły:

Zameldowanie noworodka w Austrii, krok po kroku.

Familienbeihilfe jak i dla kogo.

Pomoc socjalna w Austrii. Mindestsicherung.

Mam niepełnosprawne dziecko. Pomoc od państwa.

 


Pokrewne tematy