Krystyna Szwankowska-Antol

Dofinansowanie kursów z Waff

Dofinansowanie kursów z Waff. Waff jest to fundusz miasta Wiednia stworzony dla wspierania dokształcania pracowników i dofinansowanie kursów. Jest kilka programów działających na różnych zasadach: program FRECH, Karenz und Wiedereinstieg jak również Bildungskonto czy Chancen-Scheck. W tym artykule omówimy Chancen-Scheck.

1. Kto może otrzymać dofinasowanie kursów z Waff typu Chancen-Scheck ?

Mieszkańcy posiadający stałe zameldowanie w Wiedniu, którzy:

– posiadają  jedynie szkołę zawodową (Lehre) i:

– są zatrudnieni i ubezpieczeni na zasadach ASVG

-osoby zatrudnione na Geringfügig (jeśli nie pobierają bezrobocia)

– Neue Selbständige ubezpieczone na zasadach §2 (1) Ziff.4 GSVG

Kiedy?

– nadrabianie zaległych egzaminów (Lehrabschluss)

– związane z pracą dokształcanie zawodowe

Co?

Dofinansowywane są koszty kursu i egzaminów, jednak koszt kursu musi być wyższy niż 150 Euro

Ile?

Waff – dofinansowywuje 90% kosztów kursu czy egzaminu maksymalnie do 3000 euro

W przypadku pierwszego podchodzenia do zdobycia (Lehrabschluss-jest to polski odpowiedni zdobycia dyplomu mistrzowskiego) po pozytywnym jego zakończeniu Waff zwróci nawet pozostałe 10%.

Kursy i egzaminy dot. Branży Urody i Welness są dofinansowywane jedynie w przypadku zatrudnienia w tym zawodzie i polecenia przez pracodawcę.

2. Uznanie dyplomu mistrzowskiego. Dofinansowanie kursów i egzaminów,  max. Do 3000 euro za uznanie dyplomu mistrzowskiego zdobytego jeszcze za granicą.

Jest to bardzo ważna informacja dla osób, które chciałyby pracować w Austrii w swoim zawodzie a nie mogą, gdyż nie mają uznanego dyplomu mistrzowskiego, lub pracują wykonując czynności wyuczone w szkołach w Polsce, jednak zatrudnione są na niższym  stanowisku, a nie mając uznanego dyplomu w Austrii pobierają dużo niższą pensje.

3. Dokształcanie zawodowe do 90 % kosztów kursu Max. do sumy 1000 euro

4. Jak załatwić takie dofinansowanie?

Formularz należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Najlepiej umówić się najpierw na termin gdzie zostaną sprawdzone  warunki i również przedstawione propozycje i możliwości. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku koszty kursu i egzaminów zostaną bezpośrednio rozliczone z instytutem szkoleniowym.

5. Bildungsbonus: dla osób posiadających już tytuł majstra ale nie dłużej niż dwa lata. Zwrot kosztów za kurs do kwoty 200Euro. Wniosek nalezy złożyc do trzech miesięcy po ukończeniu kursu wraz z wymaganymi dokumentami.Kontakt: www.waff.at

Tel. 01/21748-555

Waff- Nordbahnstrasse 36

1020 Wien


Pokrewne tematy