Krystyna Szwankowska-Antol

Dopłata do czynszu – Wohnbeihilfe

O dopłatę do czynszu mieszkaniowego – Wohnbeihilfe może starać się każdy obywatel Austrii, a także Unii Europejskiej, który jest na stałe zameldowany w Wiedniu, nie zależnie od tego czy to jest mieszkanie komunalne, socjalne, czy od prywatnych osób.

Osoba składająca wniosek musi być głównym wynajmującym, tzn. musi być zameldowana jako Hauptmieter/in, a także posiadać numer ubezpieczenia i e-card (dotyczy to także pozostałych członków rodziny)

Podstawowym kryterium do otrzymania i obliczania wysokości dopłaty są przychody zameldowanych wszystkich osób w danym mieszkaniu, wielkość mieszkania i wysokość czynszu.

Do przychodów wliczane są zarobki, świadczenia socjalne (kinerbetreuungsgeld czyli macierzyńskie, dodatki socjalne, alimenty, renty, świadczenia z tytułu bezrobocia), a także przychody dodatkowe z terenu Austrii, a także z zagranicy, tj. Polski czy innych krajów (wynajem, dzierżawa, prowadzenie działalności, itp.). Nie wliczane jest rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny.

By otrzymać Wohnbeihilfe w Austrii, nie ma podanej górnej granicy zarobkowej, natomiast ważna jest Mindesteinkommen, czyli dolna granica, poniżej której nie przyznają Wohnbeihilfe.

Minimalna wysokość przychodów – Mindesteinkommen:

Jedna osoba dorosła: 844,46 Euro, dwie osoby: 1.266,13 Euro, na każde dziecko 130,30 Euro.

Wymagane dokumenty:

1.    Mietvertrag (umowa najmu) + zaświadczenie o wysokości czynszu

2.    Meldezettel (poświadczenie meldunkowe wszystkich zamieszkałych), akty urodzenia, akt małżeństwa

3.    Aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenie z przynależnej kasy chorych (WGKK, SVA itd.) o trwającym ubezpieczeniu.      Prosić o Versicherungbestätigung lub Mitversicherungbestätigung. Sama E-card zazwyczaj nie wystarcza.

4.    Potwierdzenie przyznania przez urząd skarbowy dodatku rodzinnego (Familienbeihilfe)

5.    Potwierdzenie przyznania i wysokości macierzyńskiego (Kinderbetreuungsgeld)

6.    Rozliczenie roczne (Einkommensteuererklärung), lub od pracodawcy Lohnzettel (Arbeitsbescheinigung für die letzte drei monate), jeśli posiadamy firmę, a nasz dochód nie przekroczył granicy podatkowej, i nie dostaniemy rozliczenia z urzędu skarbowego, mogą być wymagane kopie rachunków z ostatnich trzech miesięcy.

7.    Wypełniony wniosek o dofinansowanie czynszu mieszkaniowego. Można go odebrać w urzędzie lub wydrukować ze strony www.wien.at

8.    wszelkie zaświadczenia o dodatkowych dochodach czy innych świadczeniach.

Oczywiście tak jak w każdym urzędzie bywa, mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty, w zależności od sprawy. Warto więc nosić całą teczkę przy sobie. Zazwyczaj wymagane są też kopie, w ramach możliwości lepiej to zrobić wcześniej, na miejscu każda kopia kosztuje 10 centów, i też trzeba odczekać w kolejce.

Warto zarezerwować sobie kilka godzin, gdyż codziennie jest bardzo wielu interesantów.

Adres:

Magistratabteilung 50

Gruppe Wohnbeihilfe

Heiligenstädter str.31, stiege 3

1190 Wien (U6, U4 stacja Spittelau)

2 piętro: od 1-15 dzielnicy, 3piętro: od 16-23 dzielnicy ( w zależności w której dzielnicy jesteśmy zameldowani)

tel.014000-74880

godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku, od 8-13.00 (rozdawanie numerów do g.11.00)

środy zamknięte, dzień wewnętrzny

czwartki, dodatkowo od 15.30-17.30 rozdawanie numerów do 17.00)

Info w j.niemieckim> www.wien.at


Pokrewne tematy

© 2018Wenedi.Create by Webweg.at. Impressum/Kontakt