Krystyna Szwankowska-Antol

Dopłata do czynszu – Wohnbeihilfe

O dopłatę do czynszu mieszkaniowego – Wohnbeihilfe może starać się każdy obywatel Austrii, a także Unii Europejskiej, który jest na stałe zameldowany w Wiedniu, nie zależnie od tego czy to jest mieszkanie komunalne, socjalne, czy od prywatnych osób. Dla osób z poza EU wymagane jest 5 lat stałego legalnego pobytu w Austrii.

Osoba składająca wniosek musi być głównym wynajmującym, tzn. musi być zameldowana jako Hauptmieter/in, a także posiadać numer ubezpieczenia i e-card (dotyczy to także pozostałych członków rodziny). Osoba od której wynajmujemy mieszkanie nie może być z nami spokrewniona.

Podstawowym kryterium do otrzymania i obliczania wysokości dopłaty są przychody zameldowanych wszystkich osób w danym mieszkaniu, wielkość mieszkania i wysokość czynszu. Wohnbeihilfe obliczane jest od wysokości Wohnungsaufwand, do którego nie wliczane są np.Betriebskosten czy podatki, kredyty..

Do przychodów wliczane są zarobki, świadczenia socjalne (kinerbetreuungsgeld czyli macierzyńskie, dodatki socjalne, alimenty, renty, świadczenia z tytułu bezrobocia), a także przychody dodatkowe z terenu Austrii, a także z zagranicy, tj. Polski czy innych krajów (wynajem, dzierżawa, prowadzenie działalności, itp.). Nie wliczane jest rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny.

By otrzymać Wohnbeihilfe w Austrii, nie ma podanej górnej granicy zarobkowej, natomiast ważna jest Mindesteinkommen, czyli dolna granica, poniżej której nie przyznają Wohnbeihilfe. Można również złożyć wniosek jeśli w przeciągu ostatnich 10 lat przynajmniej przez 12 miesięcy osiągnięta była granica Mindesteinkommen na dany rok.

Minimalna wysokość przychodów – Mindesteinkommen 2020:

Mindeststandard / 917,35 € dla jednej osoby a 1.376,02 € dla pary.

Wymagane dokumenty:

1.    Mietvertrag (umowa najmu) + zaświadczenie o wysokości czynszu

2.    Meldezettel (poświadczenie meldunkowe wszystkich zamieszkałych), akty urodzenia, akt małżeństwa

3.    Aktualne (nie starsze niż miesiąc) zaświadczenie z przynależnej kasy chorych (WGKK, SVA itd.) o trwającym ubezpieczeniu.   Prosić o Versicherungbestätigung lub Mitversicherungbestätigung. Sama E-card zazwyczaj nie wystarcza.

4.    Potwierdzenie przyznania przez urząd skarbowy dodatku rodzinnego (Familienbeihilfe)

5.    Potwierdzenie przyznania i wysokości macierzyńskiego (Kinderbetreuungsgeld)

6.    Rozliczenie roczne (Einkommensteuererklärung), lub od pracodawcy Lohnzettel (Arbeitsbescheinigung für die letzte drei Monate), jeśli posiadamy firmę, a nasz dochód nie przekroczył granicy podatkowej, i nie dostaniemy rozliczenia z urzędu skarbowego, mogą być wymagane kopie rachunków z ostatnich trzech miesięcy.

7.    Wszelkie zaświadczenia o dodatkowych dochodach czy innych świadczeniach.

8.    Wypełniony wniosek o dofinansowanie czynszu mieszkaniowego. Można go odebrać w urzędzie lub wydrukować ze strony www.wien.at

9. Wypełnione przez Hausverwaltung Bestätigung des Wohnungsaufwandes (oprócz mieszkań z Gemeinde)

Oczywiście tak jak w każdym urzędzie bywa, mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty, w zależności od sprawy. Warto więc nosić całą teczkę przy sobie. Zazwyczaj wymagane są też kopie, w ramach możliwości lepiej to zrobić wcześniej, na miejscu każda kopia kosztuje 10 centów, i też trzeba odczekać w kolejce.

Warto zarezerwować sobie kilka godzin, gdyż codziennie jest bardzo wielu interesantów. Można przesłać również dokumenty pocztą.

Adres:

Magistratabteilung 50

Gruppe Wohnbeihilfe

Heiligenstädter str.31, stiege 3

1190 Wien (U6, U4 stacja Spittelau)

2 piętro: od 1-15 dzielnicy, 3piętro: od 16-23 dzielnicy ( w zależności w której dzielnicy jesteśmy zameldowani)

tel.014000-74880

godziny przyjęć:

od poniedziałku do piątku, od 8-13.00 (rozdawanie numerów do g.11.00)

środy zamknięte, dzień wewnętrzny

czwartki, dodatkowo od 15.30-17.30 rozdawanie numerów do 17.00)

Info w j.niemieckim> www.wien.at


Pokrewne tematy