Krystyna Szwankowska-Antol

Emerytura w Austrii

Rozpoczynamy publikacje cyklu informacji na temat: emerytura w Austrii po ilu latach, lata pracy w Austrii i Polsce, wiek emerytalny w Austrii, wymagania dot. renty z tytułu niezdolności do pracy.

Na początek zajmiemy się podstawowymi informacjami dotyczącego wieku emerytalnego w Austrii, systemu naliczania składek, czasu pracy czy opieki nad dziećmi.

 

        1. Kiedy osiągniemy wiek emerytalny w Austrii?

Wiek emerytalny w Austrii to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Granica ta będzie obowiązywała do końca 2023 roku. Od 2024 granica wiekowa kobiet będzie stopniowo podnoszona by wyrównać ją do wieku emerytalnego mężczyzny. Ma to nastąpić do roku 2033.

Inaczej mówiąc kobiety, które urodziły się do 1.12.1963r mogą przejść na emeryturę jeszcze w wieku 60 lat, natomiast te urodzone po 2.06.1968r dopiero w wieku 65 lat.

Dla kobiety urodzonych pomiędzy 1963 a 1968r, wiek emerytalny będzie przyrastał średnio o pół roku co pół roku.

       2. Emerytura w Austrii po ilu latach? Jak długo trzeba pracować i odprowadzać składki by móc otrzymać emeryturę?

By móc otrzymać emeryturę w Austrii, trzeba mieć minimum 180 miesięcy- 15 lat naliczonego czasu ubezpieczenia emerytalno-rentowego. W tym przynajmniej  przepracowanych 7 lat /84 miesiące i opłacania składek z tego tytułu.

Do czasu pracy wliczane są również:

– opłacanie składek i opieka nad chorym członkiem rodziny od Pflegestufe 3 czy nad niepełnosprawnym dzieckiem

– urlop opiekuńczy Familienhospitzkarenz

 

       4. Jak naliczane jest wysokość emerytury w Austrii?

Wysokość emerytury w Austrii zależy przede wszystkim od wysokości pensji i odprowadzanych składek na ubezpieczenie, ilości lat pracy ale także od poświęconego czasu na wychowanie dzieci, bycia na bezrobociu czy Notstandhilfe lub szkoleń zawodowych (Bildungskarenz). Niestety czas szkoły i studiów od 1.01.2005 nie jest doliczany do lat ubezpieczenia, chyba że te lata zostaną w dodatkowym ubezpieczeniu wykupione.

Dla osób urodzonych od 1.01.1955r. ,  dla których dopiero od 1.01.2005 zostały odprowadzane składki, obowiązuje tak zwane Pensionskonto. Naliczanie następuje w ten sposób, że wypłata brutto w ciągu roku zostaje pomnożona przez 1, 78%. W ten sposób obliczana jest roczny stawka, która sumuje się za każdy przepracowany rok, by na koniec została podzielona przez 14. W ten sposób otrzymamy miesięczną wysokość emerytury.

Jeśli interesuje nas wysokość renty możemy ją sobie obliczyć tutaj:

https://www.pensionskonto.at/index.php/berechnungen/pensionskontorechner-neu

Dla osób urodzonych od 1.01.1955r., dla których przed i po 2005 roku były odprowadzane składki, część emerytury będzie obliczana według starych a część według nowych przepisów i w ten sposób pula pieniędzy zostanie przekazana na Pensionskonto.

Pensionskonto zostało wprowadzone by scentralizować i wprowadzić przejrzystość w obliczaniu czasu ubezpieczenia i wysokości emerytury. Wcześniejsze różnice w przepisach dla poszczególnych grup zawodowych zostały sprowadzone do ujednoliconych przepisów dla wszystkich.

Dla osób urodzonych do 31.12.1954 obowiązują stare przepisy i stary system naliczania renty sprzed roku 1.01.2005

 

          5. Co jest liczone jako dodatkowe miesiące ubezpieczenia emerytalnego?

czas wychowywania dziecka. Maksymalnie 48 miesięcy wychowywania jednego dziecka wliczane jest do ubezpieczenia emerytalnego. Z każdego miesiąca wychowywania dziecka dopisywane jest 1.78% z kwoty 1.567,05 € miesięcznie (wartość z roku 2019) do Pensionskonto. Prościej mówiąc za rok wychowywania dziecko w Austrii będzie przysługiwać nam renta w wysokości około 25 € miesięcznie.

Kwota ta będzie nam się powiększać za każdy rok czy każde kolejne dziecko. Przykładowo więc jeśli jedno dziecko będziemy wychowywać przez 4 lata (nie podejmując w tym czasie pracy), po tym czasie może nam przysługiwać emerytura w wysokości około 100 € miesięcznie. Z zasady czas wychowywania dziecka automatycznie przyznawany jest matce, jeśli tata zajmuje się wychowywaniem dziecka powinien to zgłosić do ubezpieczalni.

– czas otrzymywania Wochengeld- 1.78% od sumy otrzymywanej miesięcznej kwoty Wochengeld

– Czas służby wojskowej lub cywilnej- obliczany podobnie jak wyżej 1.78% od sumy (€ 1.864,75 miesięcznie, wartość z 2019r.)

–  w przypadku pobierania bezrobocia czy Notstandhilfe – wysokości otrzymanego świadczenia miesięcznego pomnożona przez 1.78%

 

Przykład:

Miesięczna płaca Brutto€ 1.00017,80 € dopisane do Pensionskonto miesięcznie
Bezrobocie70 % od wypłaty Brutto (1.000 Euro)€ 70012,46 € dopisane do Pensionskonto miesięcznie
Notstandshilfe64 % od wypłaty Brutto 1.000 Euro)€ 64411,46 € dopisane do Pensionskonto miesięcznie

 

– czas na chorobowym – wysokości  świadczenia chorobowego miesięcznego pomnożona przez 1.78%

– czas przejścia na urlop szkoleniowy- stawka obliczane jak w przypadku świadczeń dla bezrobotnych

– czas zatrudnienia na Geringfügig jest jedynie wliczany do czasu ubezpieczenia emerytalnego jeśli sami ubezpieczymy się z tego tytułu.

Na temat renty inwalidzkiej czy renty z tytułu niezdolności do pracy przeczytacie w następnym artykule.

Więcej informacji w temacie Emerytura w Austrii w j.niemieckim znajdziecie na stronie www.arbeiterkammer.at

 

 


Pokrewne tematy