Krystyna Szwankowska-Antol

Familienhärteausgleich – dodatek dla rodzin

Familienhärteausgleich – dodatek dla rodzin z funduszu Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend w Austrii.

Jest to bezwrotny dodatek dla rodzin w Austrii, których dochody zmniejszyły się na wskutek Corona-Krise i  wprowadzenia przepisów Covid-19. Dodatek do wysokości 1.200 Euro miesięcznie może zostać przyznany do trzech miesięcy.

Niestety ustanawiając wymagania, kto może otrzymać takie dofinansowanie zapomniano o najbiedniejszych rodzinach, gdzie np., jedno z rodziców pracowało tylko na Geringfügig, a z powodu kryzysu straciło pracę i całkowite dochody, ponieważ osobom zatrudnionym na minimum, nie należy się bezrobocie.

Arbeiterkammer zgłosiła poprawkę do Ministerstwa, by również osoby pracujące wcześniej na Geringfügig mogły otrzymać to wsparcie, jednak pewnie na zmianę decyzji trzeba będzie trochę poczekać.

 

Od 15 kwietnia 2020 można już składać wnioski.

 

1. Jakie wymogi trzeba spełnić by otrzymać Familienhärteausgleich?

– głównym wymogiem jest stałe zameldowanie wszystkich członków rodziny w Austrii jak i przyznane Familienbeihilfe na dzień 28.02.2020 na przynajmniej jedno dziecko. Inaczej mówiąc w dniu 28.02.20 przynajmniej na jedno dziecko musi być przyznane Familienbeihilfe.

– wnioski mogą składać obywatele Austrii i Unii Europejskiej, osoby posiadające status uchodźcy czy kartę stałego pobytu

– w przypadku osób pracujących: – przynajmniej jedna osoba w rodzinie była w dniu 28.02.2020 zatrudniona i z powodu Corona-Krise straciła pracę i przeszła na bezrobocie lub została przeniesiona na Kurzarbeit

– nastąpiła redukcja dochodu w porównaniu z okresem przed 28.02.2020

– w przypadku osób samozatrudnionych (prowadzących własną działalność gospodarczą) – osoba taka, z powodu kryzysu straciła część swoich dochodów i znalazła się w trudnej sytuacji. Osobie tej przysługuje  dofinansowanie z Funduszu Härtefall z WKO

– dochody Netto całej rodziny nie mogą przekroczyć granicy:

Rodzic samotnie wychowujący 1 dziecko – 1.600,00

Rodzic samotnie wychowujący 2 dzieci – 2.000,00

Rodzic samotnie wychowujący 3 i więcej dzieci – 2.800,00

Dwójka rodziców i 1 dziecko – 2.400,00 €

Dwójka rodziców i 2 dzieci – 2.800,00 €

Dwójka rodziców i 3 lub więcej dzieci – 3.600,00 €

 

2. Jak obliczany jest dodatek Familienhärteausgleich?

Zostaje zsumowany tzw. Familienfaktor, który dla poszczególnych członków rodziny wynosi:

Osoba składająca wniosek – 1 Faktor + drugi rodzic- 0,6  + dziecko do 10 la t-  0,4 + dziecko miedzy 10 a 15r. życia + 0.6 a powyżej 15 r. +0,8

Suma tych liczb po mnożona przez 300 daje nam wysokość dodatku,

Przykładowo: rodzice którzy mają dwójkę dzieci w wieku do 10 lat (1+0,6+0,4+0,4= 2,4* 300) mogą otrzymać dodatek miesięczny w wysokości do 720Euro

Wysokość dodatku będzie oczywiście też zależeć od wcześniejszych regularnych dochodów, których suma wraz z dodatkiem nie powinna przekroczyć. Dodatek może zostać wypłacony na okres do trzech miesięcy, jeśli w tym czasie nadal będzie miało miejsce obniżenie dochodów w związku z kryzysem.

– Dodatek jednorazowo zostanie przesłany na wskazane konto w Austrii

 

3. Gdzie i jak należy złożyć wniosek?

Wniosek najlepiej wysłać mailem  corona-hilfe@bmafj.gv.at

Można też wydrukować wniosek i przesłać poleconym listem na adres:

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, Abt. II/4, Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien.

 

4. Jakie dokumenty należy dołączyć?

– wniosek do ściągnięcia w linku: bmafj.gv.at

– ksero karty bankomatowej

– ostatni lohnzettel z lutego 2020r. jak i Lohnzettel po przejściu na Kurzarbeit lub potwierdzenie wysokości otrzymanego bezrobocia (z AMS-u)

– lub w przypadku osób prowadzących firmę rozliczenie roczne z roku 2017 (Steuererklärung), potwierdzeniem obniżenia dochodu od momentu kryzysu (Corona-Krise) jak i  potwierdzenie skorzystania z Härtefall z WKO wraz z potwierdzeniem wysokości otrzymanego dodatku

– wykaz dodatkowych dochodów

 


Pokrewne tematy