Krystyna Szwankowska-Antol

Gdy dziecko rodzi się niepełnosprawne, co robić?

Zebraliśmy tutaj kilka podstawowych pytań i odpowiedzi by ułatwić organizacje życia rodzicom z dzieckiem niepełnosprawnym w Austrii. Podstawową instytucją w Austrii, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom jest Sozialministerium.

Każdy region w Austrii ma swoje centrum i oddział Sozialministerium. W Wiedniu jest to urząd na: 1, Babenbergstrasse 5, Ogólny telefon w Austrii: tel.05/9988

Gdy dziecko rodzi się niepełnosprawne, co robić?

Gdy niepełnosprawność zostanie stwierdzona w szpitalu, lub w trakcie badań okresowych dziecka (Mutter-Kind-Pass) najlepiej jak najwcześniej zgłosić się do  Sozialministerium. Tam zostanie udzielone nam wsparcie psychologów, terapeutów, omówione zostaną możliwości wspierania rozwoju dziecka jak i pomocy socjalnej.

Również w tym urzędzie można złożyć samemu wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności, który to dokument będzie służył do przedstawienia w innych urzędach i instytucjach.

 

Pomoc finansowa i dodatki od Państwa?

1.  Pierwszym krokiem by starać się o dodatkową pomoc socjalną dla niepełnosprawnego dziecka  jest złożenie wniosku o „Erhöhte Familienbeihilfe wegen ercheblicher Behinderung”(wniosek można ściągnąć ze strony  lub odebrać w urzędzie Finanzamtu).

Po złożeniu tego wniosku dostaniemy zawiadomienie z Finanzamtu o zgłoszenie się wraz z dzieckiem do działu Sozialministerium w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności.  Wysokość dodatku z tego tytułu  z Finanzamtu wynosi 150 Euro miesięcznie.

 

2.  Pflegegeld: Wniosek o Pflegegeld (dodatek pielęgnacyjny) należy złożyć w przypisanej nam kasie chorych(SVA, GKK, itp.) Tam też zostanie określona Pflegestufe(1-7), i wysokość dodatku (od 1.01.2016 dodatek ten będzie mieścił się w granicach 157,30 Euro do 1.655,80 Euro miesięcznie)

W przypadku otrzymania Pflegegeld dodatek z Finanzamtu zmniejszy się o 60 Euro

(Lub mówiąc inaczej, o 60Euro zmniejszy się Pflegegeld).

O dodatek pielęgnacyjny mogą starać się nie tylko osoby z niepełnosprawnym dzieckiem, ale również osoby które mają na utrzymaniu innych chorych członków rodziny np. rodziców, dziadków itp.

 

3.  W przypadku gdy pielęgnacja dziecka zajmuje nam dużo czasu i nie możemy iść do pracy, możemy za darmo ubezpieczyć się rentowo (kostenlose Selbstversicherung) w przypisanej nam kasie chorych, lub jeśli wcześniej nigdzie nie byliśmy ubezpieczeni w PVA(Pensionversicherunganstalt).

Wymogi: dziecko otrzymuje podwyższone rodzinne, dziecko mieszka z nami w Austrii.

Można złożyć wniosek o ubezpieczenie rentowe do dziesięciu lat wstecz (wymagane dodatkowe dokumenty i potwierdzenia)

i do skończonych 40 lat dziecka.

Również spełniając powyższe wymogi przysługuje nam ubezpieczenie chorobowe, jeśli nie mamy innej możliwości.

 

4.  Pflegekarenz: od Pflegestufe 1 można iść na tzw.Pflegekarenz i otrzymać Pflegekarenzgeld (1 do 3 miesiące). Można tą możliwość wykorzystać tylko raz, a w przypadku podwyższenia   Pflegestufe można się znów ubiegać o Pflegekarenz/Pflegekarenzgeld.

 

5.   Osobie opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub członkiem rodziny przysługuje również płatny urlop i czas na odpoczynek i zebranie sił.

Wniosek można złożyć w Sozialministerium.

Wymogi:

– opieka nad dziećmi do lat 18, od Pflegestufe1

– w pozostałych przypadkach od Pflegestufe3

– co najmniej jeden rok ciągłej opieki

– niemożność opieki z powodu choroby, urlopu lub innych ważnych powodów

W trakcie naszej nieobecności lub niemożności opieki nad chorym możemy ubiegać się również o zwrócenie kosztów opieki osób trzecich. Wniosek można złożyć w Sozialministerium.

 

6.  Familienhospitzkarenz- zuschuss dodatek dla osób opiekujących się ciężko chorymi, przechodzącymi na Hospitzkarenz (do 9 miesięcy). Wniosek można złożyć w Sozialministerium.

 

7.  W zależności od dochodów można ubiegać się  o zwrot kosztów opłat za leki, wizyty lekarskie, terapie, itp, jak również nawet zwolnienie z opłaty za abonament telewizyjny i radiowy.

 

8.  W rozliczeniu podatkowym można też dodatkowe koszty odliczyć. Wszystko zależy od dochodów jak i od pobierania Pflegegeld czy erhöhte Familebeihilfe.


Pokrewne tematy