Krystyna Szwankowska-Antol

Härtefall Fonds dla firm w Austrii

W Austrii wprowadzono nowy pakiet pomocowy Härtefall Fonds dla małych czy jednoosobowych firm, które straciły dużą cześć dochodów z powodu Koronaviruskrise. Zmieniono wiele przepisów dot przyznawania pomocy Notfallfonds, o którym pisaliśmy w artykule: Wsparcie dla firm w czasie kryzysu

Przede wszystkim wprowadzono przepis, że również firmy, które zostały założone w tamtym roku 2019, jak i osoby z wolnych zawodów czy Neue Selbstständige mogą starać się o dofinansowanie z Härtefall Fonds w Austrii. Wartość całego funduszu to 1mld. Euro.W ten sposób dużo większa grupa osób prowadzących swoją działalność może skorzystać z tej pomocy.

 

1. Kto może skorzystać z pakietu pomocowego Härtefall Fonds w Austrii?

– wszystkie jednoosobowe firmy

– małe firmy (do 10 pracowników, nieprzekraczające 2mln. obrotu w roku)

– Neue Selbstständige (osoby nie prowadzące Gewerbe i nie będące członkami Izy Handlowej WKO) natomiast płacące składki ubezpieczenia emerytalno-chorobowego  do SVS ,  np. dziennikarze, trenerzy, nauczyciele, artyści, itp.

– osoby zatrudnione na umowę o dzieło (Dienstvertrag) jeśli płacą składki na  ubezpieczenie

– wolne zawody jak lekarze, aptekarze, notariusze czy prawnicy

– członkowie zarządu jeśli płacą składki na ubezpieczenie w GSVG (czyli jako przedsiębiorcy a nie osoby zatrudnione)

 

2. Ogólne wymagania:

– zarejestrowanie firmy lub rozpoczęcie działalności do 31.12.2019r

– siedziba firmy w Austrii

– firma ma trudności finansowe w opłaceniu bieżących kosztów spowdowane Kryzysem z Koronawirusem i przepisami wprowadzającymi nakaz zaprzestania działalności lub zamknięcia lokalu

– zmniejszenie obrotu o minimum 50% w porównaniu do tego samego miesiąca sprzed roku

– górna granica: dochód roczny nie może przekroczyć 33.812 Euro

– opłacanie składek ubezpieczenia chorobowo-emerytalnego do SVS

– osoba składająca wniosek nie może podlegać kilku ubezpieczalniom jednocześnie (np.,być zatrudniona powyżej granicy Geringfügig i prowadzić działalność gospodarczą)

– dolna granica: dochody powyżej  5.527,92 Euro (jest to roczna granica Geringfügig powyżej której przedsiębiorca musi płacić ubezpieczenie chorobowo-emerytalne do SVS).

Czyli mówiąc inaczej, osoby prowadzące tzw. małą Gewerbe (nieopłacające składek emerytalno-chorobowych do SVS )nie mogą skorzystać z tego dofinansowania.

– dodatkowe dochody np. z wynajmu lub dzierżawy tylko do miesięcznej granicy Geringfügig  460,66 Euro na rok 2020)

– brak innych gotówkowych dofinansowań związanych z funduszami Covid-19

– złożenie wniosku o dofinansowanie z Härtefall Fonds, nie wyklucza możliwość złożenie wniosku o Kurzarbeit dla pracowników

 

3. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Pierwszy etap:

– przy rocznym dochodzie poniżej 6.000 dodatek w wysokości 500 Euro

– przy rocznym dochodzie powyżej 6.000 Euro dodatek w wysokości 1.000 Euro

– osoby, które złożyły wniosek a które nie posiadają rozliczenia rocznego, otrzymają dodatek w wysokości 500Euro

– ogólnie do obliczeni dochodów, brane jest pod uwagę rozliczenie roczne z roku 2017 lub z roku w którym dochód przekroczył granicę 5.527,92 Euro

 

Drugi etap:

–  Informacje o drugim etapie w artykule Härtefall Fonds- drugi etap

– wniosek o dodatek w wysokości do 2.000 Euro miesięcznie będzie można złożyć na okres do trzech miesięcy

– wysokość dodatku będzie zależeć od wysokości poniesionych strat (zmniejszenia obrotów) firmy

 

4. Od kiedy można składać wniosek?

– Wniosek online można składać od 27.03.20 do 31.12.2020r. Tutaj link gdzie można składać wniosek:

https://mein.wko.at/GPDBPortal/

 

Więcej informacji j.niemieckim na stronie www.wko.at


Pokrewne tematy