Krystyna Szwankowska-Antol

Jak i gdzie znaleźć szkołę w Austrii

Jak i gdzie znaleźć szkołę dla dziecka w Austrii?

Planujesz przeprowadzkę z dzieckiem do Austrii?

Coraz więcej rodzin decyduje się na ten odważny krok przyjazdu do Austrii wraz z dziećmi, które w Polsce już rozpoczęły szkołę.

Największym problemem jest znalezienie dziecku szkoły, gdyż często dzieci nie znają języka niemieckiego, a do tego dochodzą różnice w systemie szkolnictwa w Austrii i w Polsce, co powoduje wiele zamieszania.

Ogólnie obowiązek szkolny w Austrii obowiązuje dzieci od 6-15 roku życia, przy czym dzieci, które urodziły się do 31 sierpnia idą w wieku 6-ściu lat do szkoły, urodzone od 1 września rok później.

Dzieci, które mają ukończone 6 lat, ale po przeprowadzonych testach (każde dziecko przechodzi taki test w  wybranej szkole) nie są jeszcze gotowe do uczęszczania do 1 klasy, zostają przydzielone do Vorschulklassen. Także dzieci, które nie znają języka niemieckiego mogą zostać zapisane do tych klas.

Krótko: System szkolnictwa w Austrii:

1.opcjonalnie Vorschulklasse 5, 6- latkowie

2. Volksschule 6-10 lat

3. Mittelschule 11- 14 lat

4. Gymnasium 11 – 19 lat

System szkolnictwa w Austrii jest dosyć skomplikowany, po ukończeniu podstawówki (Volksschule) jest wiele opcji co dalej z dzieckiem, dlatego ten temat jest obszernie opisany  w artykule: System szkolnictwa w Austrii.

Wracając do głównego temat, gdy chcemy przenieść dziecko z polskiej szkoły do szkoły w Wiedniu, najlepiej napisać maila lub udać się do wydziału szkolnictwa Stadtschulrat w Wiedniu, do działu SIM- Schulinfo für Migrantinnen, gdzie pomogą nam znaleźć odpowiednia szkołę dla dziecka, dokształcanie językowe, jak również pomogą w integracji i przystosowaniu dziecka do nowych warunków szkolnych.

Do tego działu również mogą zgłaszać się rodzice dzieci, które uczęszczają już tutaj do szkoły, ale mają problemy np. z przystosowaniem czy z językiem.

Najlepszym czasem na przeniesienie dziecka do nowej szkoły, jest koniec roku szkolnego i czas wakacji. Przez wakacje dziecko może nauczyć się trochę języka, a także zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

Kontakt:

SIM- Schulinfo für MigrantInnen

Wipplingerstrasse 28

1010 Wiedeń

Tel.: +43/ 152525-77868, -77859

E-Mail: sim@ssr-wien.gv.at

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek od 8.30 do 15-stej

Jeżeli wyjeżdżamy do innego miasta niż do Wiednia,  z tymi pytaniami najlepiej udać się do Stadtschulrat w danym mieście. Tutaj znajdziesz wykaz głównych oddziałów w całej Austrii:  www.landesschulrat.at


Pokrewne tematy