Krystyna Szwankowska-Antol

Jak założyć filię spółki w Austrii

Co to jest Zweigniederlassung i jak założyć filię w Austrii?

Zweigniederlassung w Austrii jest to filia istniejącej już spółki założonej w innym kraju. Filia ta nie posiada osobnego statusu prawnego.

Osobą prawną jest podmiot gospodarczy posiadający swoją główną siedzibę i główny ośrodek działalności w kraju, gdzie firma została zarejestrowana np. w Polsce.

Jakie są zalety otwarcia filii w Austrii?

– rozszerzenie działalności spółki, firmy na Austrię

– rozpoczęcie działalności gospodarczej w Austrii, założenie Gewerbe- Gewerbeberechtigung

– mniejsze koszty przy rejestracji filii w Austrii, nie jest wymagane wpłacenie kapitału początkowego: 5.000/10.000 € (tak jak przy zakładaniu spółki)

– nie ma konieczności obecności notariusza, jak przy zakładaniu nowej spółki czy spółki córki

– Łatwiejszy proces rejestracji filii w Austrii

– brak obowiązku prowadzenia osobnych bilansów

– wymeldowanie filii jest dużo łatwiejsze niż wymeldowanie spółki

Zagraniczne firmy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  i inne, mogą założyć filię w Austrii – Zweigniederlassung na podanych niżej warunkach:

Firmy które chcą założyć filię w Austrii muszą wpisać ją do Rejestru Firm (Firmenbuch w Austrii – Handelsgericht w Wiedniu lub Landesgericht w poszczególnych Landach Austrii).

Jakie kroki należy podjąć by wpisać filię spółki do Rejestru Firm  w Austrii?

Głównym i pierwszym krokiem jest podjęcie działań i faktyczne założenie takiej filii w Austrii, czyli wynajęcie  i urządzenie lokalu w którym będzie na stałe prowadzona działalność filii danej firmy, zatrudnienie pracowników itd.,

 

Jakie dokumenty potrzebne są by wpisać filię do Rejestru Firm (Firmenbuch w Austrii)?

– potwierdzenie faktycznie założonej filii w Austrii /takim potwierdzeniem może być umowa najmu lokalu/biura w Austrii, jego urządzenie potwierdzone przez Izbę Gospodarczą WKO

– przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego potwierdzenie posiadania i zarejestrowania spółki w swoim kraju/wyciąg z rejestru firm lub równoważny dokument świadczący o rejestracji firmy wystawiony przez uprawniony do tego organ w kraju gdzie spółka jest zarejestrowana i ma główną siedzibę

– dla firm z poza EU/EWR potwierdzenie prowadzenia regularnej działalności

– decyzja o założeniu fili w Austrii

– przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego i uwierzytelnioną umowę spółki

– uwierzytelnione próby podpisów zarządu spółki lub/i powołanego na stałe przedstawiciela filii w Austrii (powołanie przedstawiciela na Austrię – ständiger Vertreter, który musi mieć stały pobyt w Austrii wymagane jest tylko w przypadku firm/spółek z poza obszaru EU/EWR). Firmy założone w którymś kraju EU/EWR nie muszą ale mogą powołać takiego przedstawiciela na Austrię.

– w zależności od obszaru działalności spółki może być wymagane zaświadczenie o braku zaległości lub o braku zastrzeżeń (Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes) dot. otwarcia filii w Austrii wystawione przez austriacki urząd skarbowy.

W przypadku gdy działalność firmy obejmuje działalność gospodarczą wpisaną na listę reglamentowaną (Reglamentierte Gewerbe, w tym przypadku będzie konieczne przedłożenie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach) lub na listę wolną (freies Gewerbe) musi zostać powołany dyrektor filii/przedstawicielstwa, który taką działalność założy w Austrii (Gewerbeberechtigung) i będzie ją prowadził w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin (konieczne zameldowanie w GKK).

Funkcję tą może spełniać również powołany do tego celu przedstawiciel danej firmy. Szczegóły dotyczące założenia działalności gospodarczej w Austrii można przeczytać w artykule: Założenie i prowadzenie firmy w Austrii, Gewerbe w Austrii.

 

Ile kosztuje założenie przedstawicielstwa/filii w Austrii?

– nie licząc kosztów tłumaczeń, uwierzytelnień notarialnych czy kosztów przedstawiciela prawnego/prawnika, adwokata wysokość opłat wpisowych i procedur / zależne od ilości składanych dokumentów może wynieść od 300 Euro wzwyż.

Więcej informacji w j.niemieckim: www.wko.at

Informacje na temat założenia nowej spółki w Austrii znajdą państwo  w artykule: Jak założyć spółkę w Austrii


Pokrewne tematy