Krystyna Szwankowska-Antol

Jak założyć spółkę w Austrii

Jak założyć spółkę w Austrii.

Ponieważ wiele osób mieszkających, pracujących czy prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, planuje założyć spółkę z o.o w Austrii, zebraliśmy tutaj podstawowe informacje, które mogą ułatwić poruszanie się w gąszczu przepisów. Również te same przepisy obowiązują osoby, które mieszkają i pracują w Austrii i tutaj chcą założyć swoją spółkę.

Są dwie możliwości założenia spółki z o.o:

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH – jako nowa firma spółka w Austrii
  2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako filia już istniejącej firmy spółki w Polsce.

 

Dzisiaj zajmiemy się najpierw punktem pierwszym:

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Austrii nazwana GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) jest to podmiot prawny posiadający prawa i obowiązki. GmbH oznacza między innymi, że zarząd firmy odpowiada za długi tylko w wysokości wpłaconego kapitału, a nie majątkiem osobistym.

Spółkę GmbH może założyć też jedna osoba. W Austrii wysokość  kapitału zakładowego musi wynieść 35.000 Euro. Przy czym nowo powstałe spółki mogą skorzystać z tzw. Gründungs- Privilegierung, który pozwala spółce wnieść tylko 10.000 Euro kapitału zakładowego początkowego, przy czym 5.000 Euro musi być w trakcie zakładania spółki wpłacony w gotówce na konto GmbH. Przywilej ten jest ważny przez 10 lat i musi być wpisany w umowie spółki .

 

Jakie kroki należy podjąć by założyć spółkę w Austrii?

– sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego Gesellschaftvertrag, najlepiej od razu w j.niemieckim z podpunktami wymaganymi w prawie austriackim. Tutaj bardzo pomocni mogą być prawnicy prawa austriackiego, którzy oprócz j.niemieckiego władają również j.polskim (oczywiście nie wszyscy) i dzięki ich pomocy można od A do Z załatwić w szybki i pewny sposób wszelkie formalności.

– w przypadku gdy tylko jedna osoba zakłada spółkę, należy napisać deklaracje Erklärung über die Errichtung einer Gesellschaft w formie aktu notarialnego w j.niemieckim.

– umowa spółki powinna przynajmniej zawierać: nazwę i siedzibę spółki, wysokość wniesionego kapitału, rodzaj działalności, zarząd firmy.

– założyć konto w Austrii i wpłacić minimum 5.000 Euro

– wpisać spółkę do rejestru firm Firmenbuch w Austrii.  Spółkę należy zameldować w sądzie Landesgericht lub Handelsgericht w Wiedniu. Może to zrobić prezes lub osoba uprawniona notarialnym pełnomocnictwem.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć przy wpisywaniu spółki do rejestru firm?

– umowa spółki potwierdzona notarialnie, jeśli została sporządzona w innym języku, musi być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

– dane zarządu, dane i podpis dyrektora zarządzającego, podpisy musza być uwierzytelnione przez notariusza, dane udziałowców

– bankowe potwierdzenie wpłacenia wymaganego kapitału

Ważne, jeśli działalność spółki podlega w Austrii pod reglamentowaną działalność – Reglamentierte Gewerbe lub wolną działalność gospodarczą Freiesgewerbe, spółka musi dodatkowo założyć jeszcze działalność gospodarczą tzw.Gewerbe. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w linku : Jak założyć działalność gospodarczą w Austrii.

 

Koszty założenia GmbH?

–  1 procentowy podatek od wartości wpłaconego kapitału, który powinien zostać wpłacony jeszcze przed rejestracją w sądzie.

–  opłaty sądowe uzależnione są od ilości dokumentów i mogą się wahać od 350 do 1.000 Euro.

Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów czas oczekiwania na wpis do Rejestru Firm wynosi około 2 tygodni.

 

W razie szczegółowych pytań możliwość kontaktu z nami drogą telefoniczną 0048/69919414101

lub mailową: office@wenedi.eu

W kolejnym artykule napiszemy jak założyć filię w Austrii już istniejącej firmy w Polsce.


Pokrewne tematy