Krystyna Szwankowska-Antol

Jak zameldować się w AMS-ie w Austrii

Kto może zameldować się w AMS-ie w Austrii jako bezrobotny?

– Jeśli mamy stały pobyt w Austrii

– Jeśli zostaliśmy zwolnieni z pracy lub znamy datę planowanego zwolnienia lub poszukujemy pracy

Ważne – samo zameldowanie się w AMS-ie jako bezrobotny nie upoważnia nas jeszcze do otrzymywania świadczeń z tego tytułu. By otrzymać swiadczenia Arbeitslosengeld należy spełniać określone warunki a także złożyć osobny wniosek osobiście lub online.

O warunkach można przeczytać w tym linku komu przysługują świadczenia dla bezrobotnych w Austrii.

 

Jak zameldować się jako bezrobotny w Austrii?

– najprościej przez konto Ams-u  e-Konto – do tego potrzebujemy login i kod dostępu. Jeśli logujemy się po raz pierwszy przez konto urzędu pracy musimy złożyć wniosek online o przyznanie nam takiego kodu dostępu. Otrzymamy go pocztą listem poleconym. Możemy również zalogować się na konto AMS -u przez  finanzonline.at, gdy mamy tam swoje konto.

 

Ważne – przez konto AMS -u możemy zameldować się jak bezrobotny dużo wcześniej, gdy znamy już datę zakończenia stosunku pracy. W ten sposób mamy 10 dni czasu od dnia bezrobocia by udać się do AMSu na pierwszą rozmowę.

– przez Online Service Arbeitslos melden

– osobiście  w przypisanym do naszej dzielnicy zamieszkania oddziale AMSu zabierając ze sobą eCard i dokument tożsamości,

– pocztą lub faksem. Wysyłając formularz meldunkowy

 

Ważne – gdy chcemy zameldować się w urzędzie pracy osobiście, musimy w pierwszym dniu ustania stosunku pracy- w pierwszym dniu bezrobocia udać się osobiście do AMS -u

przypisanego do naszej dzielnicy zamieszkania. W przeciwnym razie świadczenia  zostaną nam wypłacone od dnia osobistego pojawienia się w urzędzie pracy i złożenia wniosku o świadczenia z tytułu bezrobocia.

Czym późniejsze pojawienie się w AMS -ie może spowodować luki w naszym ubezpieczeniu chorobowo-rentowym. W zasadzie jednak po ustaniu stosunku pracy jesteśmy jeszcze przez 6 tygodni ubezpieczeni chorobowo.

Więcej informacji w j.niemieckim

www.arbeiterkammer.at/beratung


Pokrewne tematy