Krystyna Szwankowska-Antol

Jak zatrudnić pracownika w Austrii

Gdy przychodzi czas by zatrudnić pracownika w Austrii zaczynamy się zastanawiać nad Geringfügige Beschäftigung gdyż wydaje nam się że jest to forma zatrudnienia bez dużych zobowiązań i zachodu. Tak i nie.

Pamiętajmy jednak, że pracownik zatrudniony na Geringfügig jest objęty kodeksem pracy ze wszystkimi prawami i obowiązkami jak pełnoetatowy pracownik. Niewielkie zmiany mogą wprowadzać poszczególne Kollektivverträge (Umowy branżowe) dla każdej branży. Warto więc przed zatrudnieniem pracownika sprawdzić Kollektivvertag z naszej branży. Jeśli mamy kilka specjalizacji (Gewerbe) to obowiązuje nas umowa tej branży z której mamy najwięcej dochodów.

1. Każdy pracownik w Austrii ma prawo do:

– ustalonej w Kollektivvertrag – Mindestlohn  (czyli najniższa stawka płacowa dla danego zawodu, jest ona gwarantowana i w przypadku niższego naliczania tej stawki pracownik może się upomnieć a my możemy zapłacić karę, szczególnie w świetle Dumpingsgesetz, czyli chronienia rynku pracy w Austrii przed zalewem taniej siły roboczej).

Przykładowo najniższa stawka dla Lohngruppe 4 (pracownik sprzątający po domach prywatnych) w ramach Kollektivvertrag dla DFGebäudereinigung wynosi w tym roku 8,75 Euro).  Warto również co roku zaglądać do Kollektivvertag gdyż te stawki są podwyższane co roku.

– ustalonych w Kollektivvertag dodatkowych świadczeń (Sondernzahlungen) tj. np.: 13 i 14 pensja (Urlaubs- i Weihnachtsgeld)

– Entgeltfortzahlung w przypadku choroby, czy innych okoliczności(Święta i ustawowe dni wolne)

– Pflegefreistellung ( dni wolne w przypadku choroby dziecka lub podopiecznego)

– Urlop 5/6 tygodni w roku

– BV(Betriebliche Vorsorge) Składki na wypadek np. zwolnienia z pracy

2. Kündigung (wypowiedzenie umowy o pracę) – przepisy według  Kodeksu Pracy lub Kollektivvertrag danej branży.

Gdy praca obejmuje 8 godzin w tygodniu obowiązuje nas ogólne postanowienia Kodeksu Pracy, gdy osoba zatrudniona jest na mniej niż 8 godzin w tygodniu, wtedy obowiązuje pracodawcę termin wymówienia 14 dni.

3. Podstawowe koszty zatrudnienia pracownika na Geringfügig.

– pracodawca opłaca składkę w wysokości 1,3% pensji na ubezpieczenie wypadkowe.

– pracodawca nie opłaca pracownikowi innych składek ubezpieczeniowych (np. chorobowe, rentowe czy na bezrobocie)

– pracodawca opłaca BV-Betribliche Vorsorge w wysokości 1,53% wysokości pensji  w Kasie Chorych

– każdy pracodawca może zatrudnić więcej pracowników na Geringfügig musi jednak uważać na przepis, który mówi że, jeśli suma  wszystkich wypłat pracowniczych na Geringfügig z miesiąca przekroczy 623,58 euro musi on zapłacić tzw. Dienstgeberabgabe w wysokości 16,4 %  sumy wypłat z tego tytułu.

4. Jak zatrudnić pracownika w Austrii?

Po podpisaniu umowy o pracę należy zameldować pracownika jeszcze przed terminem zatrudnienia w przypisanej nam kasie chorych, wypełniając odpowiedni formularz. Można to zrobić osobiście, poczta, faxem lub Online przez system Elda. Do zarejestrowania Online w systemie Elda trzeba jednak być posiadaczem Handy-signatur lub Burgerkarte. Następnie musimy podpisać umowę z którymś z Ubezpieczycieli (listę znajdziemy na stronie  Kasy Chorych) i tam składki na BV(Vorsorgekasse) będą przesyłane.

Warto też wcześniej sprawdzić czy chcemy zatrudnić pracownika  w Austrii jako Arbeiter (robotnik) czy Angestellte (pracownik). Obowiązują tutaj niewielkie ale istotne różnice prawne. Również trzeba wiedzieć do jakiej grupy rozliczeniowej należy przypisać pracownika. Jeśli nie chcemy popełniać błędów, zapomnieć o jakimś terminie, czy brać sobie dodatkowe obowiązki na głowę warto do prowadzenia księgowości pracownika zaangażować biuro rozliczeniowe.

Po zameldowaniu co miesiąc będziemy otrzymywać z kasy chorych rachunek do zapłacenia UV (ubezpieczenie wypadkowe) i BV (Vorsorgekasse) w jednym rachunku. Jeśli płaca pracownika zmienia się co miesiąc musimy to meldować za każdym razem w kasie chorych do 10 każdego miesiąca. Możemy również złożyć wniosek by składki te płacić na koniec roku. Wtedy nie musimy meldować zmian za każdym razem, tylko wysyłamy roczne zsumowanie wypłat   (również 13 i 14) pracownika i naliczane nam jest roczna składka z tego tytułu.

Każdy pracownik powinien mieć założone tzw. Lohnkonto jak również otrzymywać Lohnzettel a także podpisywać listę , gdzie wyszczególnione są godziny i czas pracy.

Pokrewne tematy