Krystyna Szwankowska-Antol

Jobs PLUS Ausbildung

Jobs PLUS Ausbildung jest to program współfinansowany przez Waff i Ams w Wiedniu, który oferuje osobom zameldowanym w Ams-ie (jako bezrobotni lub jako poszukujący pracy), szkolenie zawodowe po ukończeniu którego i zdaniu egzaminu, osoby te mają zagwarantowaną praktykę i pracę w wybranym zawodzie.

Szkolenie zawodowe w zależności od zawodu, trwa od kilku miesięcy nawet do dwóch lat i jest darmowe. W trakcie szkolenia AMS wypłaca finansowe wsparcie czyli tzw. Deckung des Lebensunterhaltes.

Około 1000 miejsc pracy czega na osoby, które wezmą udzial w tym programie.

Jobs PLUS Ausbildung-  szkolenie zawodowe z zagwarantowanym miejscem pracy, jest oferowane w branżach, w których najbardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników. Są to m.in.:

Sozial und Pflegeberufe – zawody socjalne i opiekuńczo-pielęgnacyjne

Technik und Handwerk – zawody techniczne i rzemieślnicze

Einzelhandel – handel i obsługa

Hotellerie und Gastronomie – zawody w holelarstwie i gastronomii

 

Jak wygląda procedura zapisu do programu Jobs PLUS Ausbildung?

 

  1. Osoba zainteresowana szkoleniem i pracą, powinna być zameldowana w Ams-ie i posiadać konto w Ams on-line (kod dostępu do ams-online można otrzymać po rejestracji na ams.at lub bezpośredni u swojego doradcy).
  2. Miejsce stałego zameldowania musi być w Wiedniu.
  3. W zależności od branży wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie od B1 do B2
  4. Na stronie waff należy wybrać ofertę szkolenia zawodowego i miejsca pracy, która nas interesuje. Można to zrobić pod linkiem https://www.waff.at/job-suche/
  5. Należy na ams- online lub u swojego doradcy w Ams-ie złożyć zapytanie o zatwierdzenie możliwości wzięcia udziału w tym programie.
  6. Po otrzymaniu pozwolenia można przesłać online na stronie Waff wymagane dokumenty_ CV, potwierdzenia ukończenia szkoły podstawowej czy wyższej i inne, które są wymagane do konkretnego wybranego przez nas szkolenia i zawodu.
  7. W ciągu dwóch tygodni otrzymamy informacje z Waff czy zostaliśmy zakwalifikowani do tego programu.
  8. Warto jak najszybciej zapoznać sie z proponowanymi na stronie Waff szkoleniami, ponieważ nabór kandydatów już sie rozpoczął i terminy zakończenia składania podań(CV+inne wymagane dokumenty). to koniec lutego lub koniec marca 2019r. w zależności od wybranej branży czy zawodu.

 


Pokrewne tematy