Maciej Sz.

Kinderbetreuungsgeld w Austrii. Karenzgeld.

Kinderbetreuungsgeld (macierzyńskie) jest to świadczenie przyznawane w Austrii po urodzeniu dziecka jednemu z rodziców, niezależnie od okresu zatrudnienia czy płacenia składek (tylko w wariancie Kinderbetreuungsgeldkonto)

1. Kinderbetreuungsgeld w Austrii. Komu przysługuje?

– jednemu z rodziców, który ma stały meldunek wraz z dzieckiem w Austrii, pod tym samym adresem

– centrum interesów życiowych musi znajdować się w Austrii

–  trzeba posiadać Anmeldebescheinigung i ubezpieczenie

–  dziecku przyznane jest Familienbeihilfe

– od jakiegoś  czasu GKK wymaga potwierdzenia wymeldowania stałego meldunku w Polsce (by nie było problemów najlepiej wymeldować się w Polsce  jeszcze przed narodzinami dziecka)

– nie może być przekroczona granica dochodów. Roczne dodatkowe zarobki osoby przechodzącej na macierzyńskie w wariancie Kinderbetreuungsgeldkonto (Pauschalsystem) nie mogą przekraczać 16.200 euro (dane za rok 2017). Przy stałej pensji wysokość wypłaty nie powinna miesięcznie przekroczyć 1.049 Euro (Lohnsteuerbemessunggrundlage) by zmieścić się w tej rocznej granicy.

 

2. Kiedy wypłacane jest Kinderbetreuungsgeld w Austrii?

– od dnia narodzin dziecka

– w przypadku adopcji lub Pflegeeltern od dnia przyjęcia dziecka

– w przypadku otrzymywania Wochengeld, macierzyńskie zostaje wypłacane dopiero po jego  zakończeniu.

By otrzymać macierzyńskie w pełnej wysokości trzeba mieć dobrze wypełnioną książeczkę Mutter-Kind-Pass.

– lekarz musi przeprowadzić 5 badań w czasie ciąży i wpisać do książeczki

– lekarz musi przeprowadzić 5 badań dziecka do 14 miesiąca dziecka i wyniki wpisać do książeczki. W MuKi (Mutter-Kind-Pass) bardzo ważne są ostatnie trzy strony, które po badaniach przez lekarza powinny być podbite.

Ważne jest by jak najszybciej po stwierdzeniu ciąży udać się do ginekologa i dostać Mutter-Kind-Pass, by zdążyć zrobić wszystkie badania. W przypadku braków w badaniach, rodzinne zostanie wypłacone w połowie wybranej wartości.

 

3. Obowiązujące do końca lutego  2017r. cztery zryczałtowane warianty macierzyńskiego zostały zamienione na jeden wariant podstawowy. Nowy wariant Karenzgeld (Kinderbetreuungsgeldkonto) omówiony został dokładnie w linku:

Zmiany w Kinderbetreuungsgeld w Austrii od marca 2017r.

4. Bez zmian pozostał natomiast wariant Kbg tzw. Einkommensabhangiges KBG (czyli Wariant Karenzgeld uzależniony od dochodów). Są tutaj też ustalone dodatkowe wymogi:

– osoba, która przechodzi na macierzyńskie w tym wariancie musi mieć przepracowane i opłacane składki ubezpieczenia przynajmniej pół roku przed urodzeniem dziecka. I w tym czasie nie może pobierć Arbeitslosengeld czy Notstandhilfe)

– wysokość macierzyńskiego w tym przypadku wynosi 80% pobieranego Wochengeld lub 80% miesięcznego dochodu z pracy (ale max. 66Euro na dzień)

5. Dodatkowe informacje dotyczące Kinderbetreuungsgeld w Austrii:

– każda osoba pobierająca macierzyńskie jest w tym czasie ubezpieczona (również rentowo)

– pieniądze wypłacane są do tyłu do 10. każdego miesiąca.

– wniosek może być złożony do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka ( innymi sołwy tylko do 6 miesięcy do tyłu może być wypłacone KBG)

– każdy z rodziców musi złożyć osobny wniosek.

– przypadku narodzin nowego dziecka w trakcie pobierania macierzyńskiego, prawo do wypłaty KBG przechodzi na nowo narodzone dziecko.

Imformacje w “Arbeitskammer”.


Pokrewne tematy