Krystyna Szwankowska-Antol

Kurzarbeit- pomoc dla pracowników i firm

Kurzarbeit. Nowe regulacje w związku z Coronavirus Krise w Austrii.

Rząd w Austrii podjął kolejne kroki by przeciwdziałać masowym zwolnieniom pracowników, przez firmy, które musiały zamknąć swoją działalność lub ją ograniczyć do minimum. Rząd nawołuje pracodawców by skorzystali z nowych możliwości dot. Kurzarbeit i Kurzarbeitbeihilfe.

Koszty wypłat pracowniczych  (od 80 do 90%), jak i koszty ubezpieczenia pracowników przejmie AMS. Państwo przeznaczyło 400 mln. Euro na ten cel.

Wprowadzono nowe regulacje w przepisach dot. Kurzarbeit (redukcja godzin związana z trudną sytuacją ekonomiczną), które skracają bardzo czas załatwiania i otrzymania takiej pomocy z AMS-u. Również wprowadzono korzystniejsze warunki niż dotychczas i ułatwienia dla firm.

 

Na czym polegają nowe regulacje dotyczące tzw. Kurzarbeit i kto może skorzystać z tej pomocy?

– Każda firma czy zakład, niezależnie od wielkości czy branży, może skorzystać z tej pomocy.

– Pracodawca może podpisać z pracownikiem porozumienie tzw. Einzelvereinbarung dotyczący redukcji godzin pracy tzw. Kurzarbeit i w ten sposób, w związku z Coronavirus Krise nie musi zwalniać pracowników.

– W dokumencie Einzelvereinbarung musi być podany czas redukcji godzin, czyli o ile godzin tygodniowo zostanie zredukowany czas pracy pracownika, jak i okres do kiedy ta umowa będzie obowiązywać.

– Podpisany Einzelvereinbarung lub Betriebsvereinbarung w firmie musi zostać wysłany do AMsu.  AMS prześle te dokumenty do podpisania do WKO. To powinno nastąpić w ciągu 48h. Po otrzymaniu podpisu na dokumencie, wniosek o Kurzarbeitbeihilfe zostanie rozpatrzony przez AMS. W ten sposób koszty wypłat pracowniczych przejmuje AMS.

– Wnioski o Kurzarbeitbeihilfe przyjmowane są już od poniedziałku 16.03. 2020r.

– Wniosek o Kurzarbeitbeihilfe może być złożony na trzy miesiące, a w razie potrzeby przedłużony o kolejne 3 miesiące. Czas pracy pracownika może być obniżony do zera, przy czym w ciągu tego okresu przynajmniej 10% wcześniejszego czasu pracy musi zostać przepracowane przez pracownika.

Przed przejściem pracownika na Kurzarbeit, muszą zostać wykorzystane nadgodziny lub/i zaległy urlop z poprzednich lat. Urlop z tego roku minimum (3 tygodnie) będzie musiał być wykorzystany jedynie w przypadku gdy kryzys będzie trwał dłużej niż 3 miesiące.

 

W jakiej wysokości otrzyma pracownik wynagrodzenie, jeśli przejdzie na Kurzarbeitvereinbarung?

– W przypadku niewykorzystanego urlopu lub nadgodzin, który musimy wybrać zanim przejdziemy na Kurzarbeit, otrzymamy wynagrodzenie jak do tej pory.

– W przypadku przejścia już całkowicie na Kurzarbeit, wysokość Kurzarbeitbeihilfe zależeć będzie od wysokości wcześniejszej wypłaty:

– Za zredukowane godziny pracy otrzymamy 90% naszego zarobku netto (jeśli zarabiamy brutto do 1.700€), 85 % jeśli nasze zarobki  brutto wahają się pomiędzy 1.700 a 2.650€ a 80% powyżej tej kwoty brutto do wysokości 5.370 Euro)

(pozostałą część kwoty do wysokości naszego stałego wynagrodzenia powinien dopłacić pracodawca)– musimy sprostować tą informację. Po otrzymaniu kilku telefonów i sprawdzeniu nowych przepisów, okazuje się, że pracodawca nie musi dopłacić nam pozostałą część wcześniejszego wynagrodzenia. Czyli obowiązują stawki: Za zredukowane godziny pracy otrzymamy 90% naszego zarobku netto (jeśli zarabiamy brutto do 1.700€), 85 % jeśli nasze zarobki  brutto wahają się pomiędzy 1.700 a 2.650€ a 80% powyżej tej kwoty brutto do wysokości 5.370 Euro) . Powyżej 5.370 Euro AMS nie przyznaje Kurzarbeitbeihilfe.

– koszty ubezpieczenia pracowników przejmie również AMS.

Jeśli pracodawca nie wie o takiej możliwości, a chce nas w związku z zaistniałą sytuacją zwolnić, warto ją mu przedstawić, zanim podpisze się zwolnienie z pracy. Na pewno taka forma zatrudnienia jest dużo atrakcyjniejsza i korzystniejsza dl pracownika.

Więcej informacji w niemieckim znajdziecie na www.arbeiterkammer.at

A jeśli zostałeś zwolniony?  Jak najszybciej zameldować się w AMS-ie dowiesz się z tego artykułu:

Jak zameldować się w AMS-ie w Austrii.


Pokrewne tematy