Krystyna Szwankowska-Antol

Nostryfikacja dyplomu w Austrii

Nostryfikacja dyplomu w Austrii. Ponieważ pojawiają się ciągle niejasności i pytania dotyczące nostryfikacji polskich dyplomów w Austrii, po rozmowie w Bundesministerium bmwfw, wyjaśniamy niektóre zawiłości z tym tematem związane.

1. Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów w Polsce. W Austrii nie trzeba nostryfikować żadnych dyplomów z Polski. Słowo nostryfikacja odnosi się w Austrii do pojęcia Nostrifizierung, które to wymagane jest dla zawodów z listy regalmentowanej (Personal medyczny, prawnicy, nauczyciele)  wyuczonych w krajach poza Unią Europejską.

2. Osoby które ukończyły studia czy szkołę wyższą, w którymś z krajów EU i EWR, nie muszą więc dokonywać nostryfikacji/ Nostryfizierung, natomiast do wykonywania swojego zawodu z listy reglamentowanej w Austrii  potrzebują tzw. Berufszulassung czyli dopuszczenia do wykonywania zawodu w Austrii.

Poniżej krótki wyciąg z listy zawodów medycznych i w służbie zdrowia do wykonywania których potrzebne jest w Austrii Berufszulassung. Dokładna lista wszystkich zawodów znajduje się tutaj
Kilka przykładów: Lekarz, pielęgniarka, położna, farmaceuta, analityk, psycholog, psychiatra, terapeuci różnych specjalizacji, logopeda, fizjoterapeuta, masażysta, asystent (w ordynacji, do osób starszych), dentysta, technicy medyczni, weterynarz.

Inne zawody z listy regalmentowanej do wykonywania których potrzebujemy Berufszulassung to: dyplomowany pracownik socjalny, adwokat, radca podatkowy, nauczyciele na każdym poziomie nauczania, inżynier, więcej na liście zawodów reglamentowanych

Pamiętajmy:  wykonywanie zawodu w Austrii z list reglamentowanych bez zaświadczenia o dopuszczeniu do wykonywania zawodu w Austrii  czyli Berufszulassung (Berufsberechtigung) może, tak samo dla pracownika jak i pracodawcy, wiązać się z karą pieniężną jak i konsekwencjami prawnymi.

Od czego zacząć  staranie się o Berufszulassung w Austrii?

1. Pierwszy główny punkt to przetłumaczenie przez tłumacza przysięgłego wszystkich dokumentów związanych z naszym wykształceniem i kwalifikacjami:  czyli dyplomy ukończenia studiów, kursów, specjalizacji, indeks czy inne dokumenty z których jasno wynika jakie fakultety z jaką liczba godzin, jakie egzaminy odbyliśmy, potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu z kraju w którym odbyliśmy naukę.

2. Potwierdzenie prawa do wykonywania zawodu czy do pracy w szpitalu, jeśli wcześniej pracowaliśmy w Polsce lub innym kraju EU

3. Sporządzenie życiorysu z uwzględnieniem etapów kształcenia, praktyki i drogi zawodowej (dokładny okres zatrudnienia, przerw, urlopów, ilości regularnych godzin, zakres wykonywanych czynności, itp.)  w j.niemiecki.

4. Zaświadczenia zdrowotne dopuszczające do wykonywania zawodu.

Ponieważ każda grupa zawodów w Austrii ma przynależny urząd, który zajmuje się uznaniem kwalifikacji i dopuszczeniem do wykonywania zawodu, jak również cały proces w poszczególnych  grupach się różni, dzisiaj zajmiemy się grupa zawodów związanych ze zdrowiem i opieką  medyczną.

Tutaj też pojawia się dodatkowy podział:

1. Lekarz (różnych  specjalizacji)

Urzędem zajmującym się dopuszczeniem do wykonywania zawodu i wpisaniem na listę lekarzy w Austrii jest Izba lekarska Ärztekammer. Tam też należy złożyć wszystkie dokumenty, a przede wszystkim:

– wniosek

– dokumenty z p. 1 i 2 przetłumaczone plus oryginały

– wypełniony formularz ÖÄK Evaluierungsbogen (do ściągnięcia ze strony aerztekammer.at)

– uiszczenie opłaty około 307,87 euro

Izba lekarska ma 4 miesiące, od pełnego złożenia dokumentów na rozpatrzenie wniosku.  Komisja musi stwierdzić czy wykształcenie zdobyte za granicą równe jest wykształceniu wymaganemu w Austrii. Chodzi tutaj przede wszystkim o ilość godzin wykładów w danym fakultecie, rodzaj i tematyka fakultetów,  także odbyta praktyka i droga zawodowa, zdobyte kwalifikacje.

W przypadku stwierdenia przez komisje zbyt dużych różnicy, brakujące godziny czy fakultety należy nadrobić na austriackiej uczelni. Po otrzymaniu uznania kwalifikacji, otrzymaniu Berufszulassung i wpisaniu na listę lekarzy możemy pracować w zawodzie lekarza w Austrii.

W innych zawodach należy zwrócić się do:

Psycholog, psychiatra dopuszczenie przez Bundesministerium  für Gesundheit und Frauen

Farmaceuta- dopuszczenie  przez izbę farmaceutów Österreichishce Apothekerkammer

Położna- dopuszczenie  przez Hebammengremium

Weterynarz- dopuszczenie  przez Tierarzterkammer,

Wszystkie pozostałe zawody (wymienione na początku artykułu i nie związane z zawodem lekarza) podlegają pod Bundesministerium für Gesundheit und Frauen i wniosek o uznanie prawa do wykonywania zawodu w Austrii należy tam złożyć (plus dokumenty, patrz punkt 1-4)

Dodatkowo od roku 2016 wymagane jest zaświadczenie o nie wstrzymaniu prawa do wykonywania zawodu w kraju w którym zdobyło się wykształcenie.

Informacje w j.niemieckim na stronie Bundesministerium für Gesundheit und Frauen


Pokrewne tematy