Krystyna Szwankowska-Antol

Ochrona kobiet w ciąży w czasie pracy

Kobieta w ciąży ma prawo do szczególnych udogodnień i ochrony podczas wykonywania pracy w Austrii. Pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy i stwierdzenia czy jest on odpowiedni i bezpieczny dla przyszłej czy karmiącej matki.

Jeśli nie, powinno być ono odpowiednio dostosowane lub pracownica powinna być przeniesiona np.: do innego działu z prawem do wypłaty dotychczasowego wynagrodzenia.

Ochrona kobiet w ciąży w czasie pracy:

 – zakaz dźwigania ciężkich przedmiotów,

– zakaz pracy w miejscach dla palących (np.: restauracje, bar)

– dłuższa praca na stojąco ( powyżej 4 godzin),

– dłuższa praca na siedząco

– praca gdzie wydzielają się szkodliwe substancje

– praca w zimnie, cieple lub parze(kuchnia, pralnia, praca na zewnątrz)

– praca na akord lub przy taśmie (całkowity zakaz od 20 tygodnia ciąży)

– praca wymagająca skrzywiania, naciągania czy dużego obciążenia dla organizmy

– stresowa praca obciążająca psychikę

– zakaz pracy na nocną zmianę (od 20.00 do 6.00 rano). W kilku przypadkach do 22-ej, jeśli nastąpi po tym 11 godzin odpoczynku.

– zakaz pracy po godzinach

W trudnych przypadkach ocena szkodliwości pracy w danych warunkach należy do Inspektora pracy.

 Ochrona kobiet w ciąży w czasie pracy obejmuje również inne przepisy prawa pracowniczego:

– kobieta w ciąży ma prawo do zwolnienia do lekarza na badania kontrolne (Mutter Kind Pass) jeśli nie można tych badań przeprowadzić w innym czasie.

Kobieta w ciąży czy karmiąca ma prawo do odpoczynku, pracodawca jest zobowiązany przygotować specjalne do tego celu miejsce, gdzie można spokojnie usiąść czy się położyć. Ten czas odpoczynku również wliczany jest do czasu pracy. 

 – Gdy kobieta karmiąca wraca do pracy również jest chroniona w większości punktów podanych wyżej. Ma również ustawowy czas na karmienie. W przypadku 8 godzinnego dnia pracy jest to dwa razy po 45 minut. Czas ten nie może być wliczony w ustawową Ruhepause jak również nie musi być odpracowywany.

 Info: www.arbeiterkammer.at


Pokrewne tematy