Krystyna Szwankowska-Antol

Pomoc socjalna w Austrii. Mindestsicherung

Mindestsicherung przysługuje osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej. Oprócz wsparcia pieniężnego przysługuje również pomoc w poszukiwaniu pracy i rozwiązywaniu innych problemów.  Osoby które otrzymają Mindesicherung są również ubezpieczone chorobowo i otrzymują  Ecard.

Ponieważ Mindestsicherung w każdym regionie Austrii może się różnić, gdyż jest określany przez przepisy poszczególnych landów, wzięliśmy tutaj tylko pod uwagę miasto Wiedeń. Komu przysługuje Wiener Mindestsicherung?

– osoby posiadające stały meldunek w Wiedniu, które nie mają dochodów lub ich dochody są poniżej granicy Mindeststandards i dodatkowo spełniają któryś z poniższych warunków:

– osoby z obywatelstwa austriackim

– osoby z Uni Europejskiej, które posiadają Anmeldebescheinigung, pracują w Austrii  lub mieszkają w Austrii dłużej niż 5 lat (Daueraufenthalt). Osoby z EU, które przepracowały w Austrii krócej niż 52 tygodnie wymagane do otrzymania bezrobocia, mogą otrzymać Mindestsicherung na pół roku. Jeżeli osoba z EU pracująca w Austrii mało zarabia, może złożyć wniosek o wyrównanie do granicy Mindeststandard tzw. Aufstockern, jednak trzeba uważać gdyż po 3 miesiącach, może zostać wszczęte postępowanie o cofnięcie prawa do stałego pobytu tzw. Ausweisungsverfahren.

– Drittstaatsangehörige posiadający pobyt stały powyżej 5 lat

– Anerkannte Flüchtlinge i Subsidäre Schutzberechtigte

– osoby te muszą  posiadać Anmeldebescheinigung i być zameldowanie w AMS-ie (za wyjątkiem emerytów, osób pobierających Pflegegeld, czy opiekujących się osobą chorą czy niepełnosprawną (od Pflegestufe 3)

– Mindestsicherung przysługuje również matce/ojcu jeśli to osoba samotnie wychowująca dziecko w Austrii i jeśli spełnia powyższe kryteria.

W zależności od Bundeslandu mogą pojawiać się pewne różnice w wymaganych dokumentach jak i w wysokości Mindeststandard, który w roku 2020 w Wiedniu wynosi:

– dla jednej osoby 917,35 Euro

– dla dwóch osób 1.376,02 Euro

– na każde dziecko 247,68 Euro

By obliczyć Mindestsicherung brane są pod uwagę dochody wszystkich razem mieszkajacych członków rodziny. Co wliczane jest do dochodu?

– wypłata, inne dochody

– bezrobocie, Notstandhilfe, chorobowe

– emerytura

– alimenty, macierzyńskie

– Wohnbeihilfe lub inne pieniężne dodatki

Jeśli dochody są niższe niż ustawowa stawka, wypłacone będzie Mindestsicherung do wysokości Mindeststandard. Mindesicherung wypłacane jest 12 razy w roku.

Jakie dokumenty?

Do wniosku muszą być dołączone kopie dokumentów wszystkich członków rodziny zamieszkujących razem.

– dowody tożsamości (Ausweis)

– akty urodzenia (Geburtsurkunde),

– potwierdzenie zameldowania w AMS-ie osoby składającej wniosek (z tego obowiązku wyłączone są osoby będące na macierzyńskim lub opiekujące się osobą, posiadającą  co najmniej  Pflegestufe 3)

– Meldezettel, Anmeldbescheinigung, akt małżeństwa (Heiratsurkunde) , potwierdzenie rozwodu (Scheidungsdekret)

– aktualne potwierdzenia dochodów z któregoś ze źródeł : Lohnbestätigung, emerytura (Pensionbescheid), wyrównanie renty (gdy pobieramy w Polsce a tutaj dostajemy wyrównanie- tzw. Ausgleichzulage), alimenty lub (Unterhaltszahlungen jeśli to my płacimy alimenty),  chorobowe (Krankengeld) , macierzyńskie (Kinderbetreuungsgeld) , bezrobocie (Arbeitslosengeld),  Notstandhilfe, pozostałe dochody również np. z Polski

– umowa najmu mieszkania (Mietvertrag) , potwierdzenie wysokości czynszu

– jeśli przyznane wysokość Wohnbeihilfe (dopłata do czynszu mieszkaniowego z MA 50)

– jeśli czekamy na przyznanie jakiś świadczeń to wszystkie złożone do tej pory wnioski

– dokumenty potwierdzające posiadanie jakiś własności:  samochodu, gruntu, domu, mieszkania, książeczki oszczędnościowe, ubezpieczeń na życie itp. również z Polski

– wartość posiadanych oszczędności, nie może przekroczyć  4.586,76 €

– jeśli ktoś posiada samochód, musi go sprzedać, za wyjątkiem osób, które potrzebują go do pracy lub są niepełnosprawne (lub członek rodziny jest niepełnosprawny)

Gdzie złożyć wniosek?

Formularz do wypełnienia znajdziecie w linku: www.wien.gv.at

Antragstellung:

Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht (MA 40)

3., Thomas-Klestil-Platz 8

Telefon: +43 1 4000-8040

Fax: +43 1 4000-99-40639

E-Mail: post-mbh@ma40.wien.gv.at

Porady osobiste: Pn – Pi   8 – 12h

Telefonicznie: +43 1 4000-8040, Pn – Pi  8 – 18h

Info w j.niemieckim www.wien.gv.at


Pokrewne tematy