Krystyna Szwankowska-Antol

Praca a ciąża. Przepisy w Austrii

Praca a ciąża przepisy w Austrii. Jeśli jesteś zatrudniona na czas nieokreślony (unbefristet) w Austrii i poinformujesz pracodawcę o ciąży praktycznie nie możesz zostać zwolniona i automatycznie jesteś chroniona przez specjalne przepisy (Arbeitnehmerinnenschutzvorschriften).

Te przepisy regulują prawa i ochronę ciężarnej kobiety w trakcie pracy. Ale o tym w tym artykule.

Ważne jest by jak najwcześniej poinformować o tym wielkim wydarzeniu pracodawcę i to na piśmie. Ze strony arbeiterkammer.at można ściągnąć specjalny druk do tego celu. Trzeba również donieść potwierdzenie od lekarza.

Poinformowanie o ciąży leży w twoim interesie natomiast nie może być powodem zwolnienia z pracy jak również zatajenie tego faktu przed pracodawcą nie może grozić żadnymi sankcjami (np. wyrzuceniem z pracy). W takich przypadkach najlepiej zgłosić skargę się do Arbeiterkammer lub do sądu pracy.

Podczas rozmowy o pracę nie musisz odpowiadać na pytania związane z planowaniem czy byciem w ciąży ( chyba że już widać:)). Tego typu pytania naruszają przepisy o równouprawnieniu (Gleichbehandlungsgesetz)

Kiedy zwolnienie z pracy na czas nieokreślony (zgodnie z warunkami) może zostać anulowane?

– Jeśli zostałaś zwolniona i do pięciu dni roboczych od ustnego zwolnienia zameldujesz ciążę pracodawcy (na piśmie)

– jeśli do pięciu dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zwolnienia  zameldujesz to pracodawcy (na piśmie)

– jeśli minęło już pięć dni od zwolnienia a ty dopiero wtedy otrzymasz powiadomienie od lekarza na piśmie.

Praca a ciąża przepisy w Austrii.  Kündigungsschutz (ustawowa ochrona przed zwolnieniem) dla kobiet rozpoczyna się z pierwszym dniem ciąży i trwa do czterech miesięcy po porodzie. W przypadku przejścia na urlop macierzyński (Karenz) okres ochronny przed zwolnieniem przedłuża się o cztery dalsze miesiące po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Natomiast Mutterschutz w Austrii jest to ustawowa (MSchG) ochrona kobiet w czasie ciąży w ostatnich 8 tygodniach przed i 8 tygodniach po rozwiązaniu. Jest to okres w którym obowiązuje całkowity zakaz pracy.

Podczas miesiąca próbnego nie obowiązuje Kündigungsschutz (ochrona przed zwolnieniem). Natomiast w tym czasie kobieta nie ma obowiązku zameldowania pracodawcy o zaistniałej ciąży, a jeśli to zamelduje nie może zostać zwolniona z tego powodu (Gleichbehandlungsgesetz- przepisy o równouprawnieniu). Może natomiast zostać zwolniona z innego powodu (przepisy dot. miesiąca próbnego – Probezeit)

W przypadku zatrudnienia czasowego (befristet) zgłoszona ciąża nie może być powodem wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę.

Również nie może być powodem nie przedłużenia umowy o pracę (jeśli np. wcześniej była taka propozycja ze strony pracodawcy) np. na czas nieokreślony (Gleichbehandlugsgesetz)

Jest kilka przypadków w których pracodawca może w trakcie okresu ochronnego zwolnić kobietę w ciąży, ale najpierw musi uzyskać zgodę z Sądu Pracy (ASG). Np.:

– w przypadku wykroczeń czy przestępstw osoby chronionej

– lub gdy firma z powodów finansowych zamyka jakiś oddziałW przypadku odkupienia firmy, lub przejęcia nowy właściciel przejmuje wszystkie zobowiązania również pracownicze.


Pokrewne tematy