Krystyna Szwankowska-Antol

Praca na Geringfügig – plusy i minusy

Wiele osób mieszkających w Austrii jest zatrudnionych na Geringfügig, inne osoby zastanawiają się czy ten sposób zatrudnienia będzie dla nich dobry. Umieściliśmy tutaj zestawienie najważniejszych przepisów.

Oczywiście w trudnych przypadkach najlepiej zwrócić się z zapytaniem do Arbeiterkammer, która jest organem stworzonym do pomocy i obrony praw pracowniczych wszystkich pracowników zatrudnionych w Austrii bez względu na pochodzenie. Tutaj mogą się również zgłosić osoby, które tymczasowo mają problemy z AMS- em i z wypłatą bezrobocia, problemy z macierzynskim itp. Pracownicy Arbeiterkammer mają prawo wstawić się za pracownikiem i wysłać np. zażalenie czy wszcząć postęmpowanie. Wracając do tematu:

1. Co to jest Geringfügige Beschäftigung w Austrii?

Jest to zatrudnienie pracownika, którego wynagrodzenie miesięczne nie może przekroczyć w roku 2018 – 438,05 Euro.

W tej granicy nie uwzględnione są Sonderzahlungen ( tzw.13 i 14 pensja) czyli Weihnachts- i Urlaubsgeld. Każda osoba w ten sposób zatrudniona ma prawo dodatkowo  do 13 i 14 pensji, chyba że w Kollektivvertrag (umowy branżowe czy cechowe) jest postanowione inaczej.

2. Kto może zostać zatrudniony na Geringfügig w Austrii?

Każda osoba mająca wolny dostęp do rynku pracy, za wyjątkiem Lehrlinge (uczeń w zakładzie pracy) i Hausbesorger (dozorca). Osoby w ten sposób zatrudnione mają takie same prawa pracownicze jak osoby zatrudnione na pełny etat. W przypadku zwolnienia obowiązują takie same przepisy, za wyjątkiem osób które tygodniowo zatrudnione są na mniej niż 8 godzin, w tym wypadku obowiązują specjalne przepisy, najlepiej sprawdzić to w Arbeiterkammer.

3. Czy należy nam się urlop będąc zatrudnionym na Geringfügig?

Również tutaj osoba zatrudniona na  Geringfugig ma prawo do 5 tygodniowego urlopu a po przepracowaniu 25 lat – 6 tygodni. Gdy w nasz dzień pracy wypada święto nie musimy go odrabiać.

4. Ubezpieczenie na  Geringfügig

Osoby zatrudnione na geringfugig sa ubezpieczone tylko wypadkowo (1,3% od wypłaty). Składkę tę odprowadza pracodawca. Natomiast osoba taka nie ma ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego ani rentowego.

Każda osoba w ten sposób zatrudniona ma natomiast  prawo do Entgeltfortzahlung, po jego zakończeniu niestety świadczenia się kończą.

Dobrym rozwiązaniem i bardzo korzystnym jest samodzielne ubezpieczenie się w Kasie Chorych(GKK). Wystarczy złożyć wniosek i od następnego dnia  jesteśmy ubezpieczeni. W przypadku gdy wniosek złożymy w pierwszych sześciu tygodniach od dnia zatrudnienia, wówczas liczą nam sie również poprzednie tygodnie.

Miesięczne dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i rentowe kosztuje 61,83 Euro 12 razy w roku. To ubezpieczenie daje prawo do wszystkich świadczeń jak przy pełnym etacie, również Wochengeld a czas pracy i składki są wliczane do renty.

Niestety to ubezpieczenie nie obejmuje ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. W  przypadku gdy granica Geringfügig zostanie przekroczona automatycznie pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, które to musi przeprowadzić pracodawca. W tym wypadku ubezpieczenie obejmuje ; zdrowotne, wypadkowe, chorobowe, rentowe i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

5. Praca na Geringfügig a ciąża.

Również tutaj dla przyszłych mam obowiązują takie same przepisy jak przy pełnym zatrudnieniu. Najważniejsze to szczególna ochrona przed zwolnieniem kobiet w ciąży czy zakaz pracy osiem tygodni przed i osiem tygodni po rozwiązaniu.

Również obowiązuje prawo do urlopu macierzyńskiego (do dwóch lat), jak również prawo do przyjęcia z powrotem do pracy po skończonym urlopie (Mutterschutz).

Jedynie w przypadku gdy kobieta sama ubezpieczyła się w Kasie Chorych ma prawo do Wochengeld w wysokości 9,12 Euro dziennie (dane na rok 2018). W przypadku braku ubezpieczenia w szczególnych sytuacjach warto zwrócić się do Arbeiterkammer.

6. Geringfügig a urlop macierzyński.

Osoba będąca na macierzyńskim może być  w trakcie tego urlopu zatrudniona na Geringfügig (i zarabiać w granicy Geringfügig) nie tracąc przy tym prawa do wypłaty macierzyńskiego (Karenzgeld lub inna nazwa Kinderbetreuungsgeld) jak również nie tracąc ochrony prawnej (Kundigungschutz).

7. Czy można być zatrudnionym na Geringfügig przez kilku pracodawców?

Tak, trzeba tyko uważać by suma wszystkich wypłat nie przekroczyła granicy Geringfügikeitsgrenze czyli na rok 2018 – 438,05 Euro miesięczne.

W przypadku gdy przekroczymy ta granicę  kasa chorych naliczy nam stawkę obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego i rentowego (bez bezrobotnego) od sumy wszystkich wypłat. W tym wypadku my sami musimy opłacić nasze ubezpieczenie, a nie pracodawca. Jest to stawka 13,65% dla Robotnika i 14,2% dla Pracownika. Więc jest to mało opłacalne.

Również w przypadku stałej pracy na etat i dodatkowej pracy na Geringfügig może nam kasa chorych doliczyć dodatkowe stawki ubezpieczenia (chorobowego i rentowego).

Gdy osoba będąca na emeryturze jest dodatkowo zatrudniona na Geringfügig nie musi płacić żadnych dodatkowych składek na ubezpieczenie.

8. Praca na Geringfügig a bezrobocie.

Osoba która jest zatrudniona na Geringfügig jest w świetle prawa osobą bezrobotną, czyli może się zameldować w AMS jako osoba poszukująca pracy, może korzystać z pakietu kursów dokształcających czy innych ofert AMS-u jednak by dostać tzw. bezrobocie musi spełniać kryteria długości opłacania składek (czyli pełne opłacanie składek przez 52 tygodnie przy pierwszym zatrudnieniu).

Osoba która otrzymuje wypłatę bezrobocia lub Notstandhilfe, może być zatrudniona na Geringfügig bez ryzyka utraty bezrobocia pod warunkiem, ze ta praca nie koliduje z gotowością do pracy i podjęciem etatowej pracy gdy zaistnieje taka możliwość.

Info w j.niemieckim: www.arbeiterkammer.at


Pokrewne tematy