Krystyna Szwankowska-Antol

Praca w EU a bezrobocie w Austrii

Spełniając pewne kryteria można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w Austrii z AMS a poszukiwać pracy w innym kraju EWR (praca w EU plus Lichtenstein i Norwegia) lub w Szwajcarii.

Przepisy te działają również w drugim kierunku. Można otrzymywać bezrobocie z kraju w którym się pracowało a poszukiwać pracy np.: w Austrii.

Jakie warunki należy spełnić by móc poszukiwać pracy w EWR a otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w Austrii?

– trzeba być zameldowanym w Austrii w AMS-ie jako bezrobotny przynajmniej przez 4 tygodnie i posiadać prawo do wypłaty świadczenia  z tytułu bezrobocia.

– należy powiadomić AMS o planach poszukiwania pracy w innym kraju

– wtedy otrzymamy odpowiednie dokumenty – Portable Document U2, które należy przedłożyć w urzędzie pracy, do 7 dni od wyjazdu, w kraju w którym pragniemy szukać pracy.

– w momencie gdy AMS w Austrii zostanie poinformowany o rejestracji, świadczenia z tytułu bezrobocia zostaną przelane.

 

Jak długo może być w ten sposób wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

– Zasiłek dla bezrobotnych może być w ten sposób wypłacany przez 3 miesiące. Chyba że nasze prawo do zasiłku kończy się wcześniej.

– Mówiąc inaczej mamy trzy miesiące na znalezienie pracy za granicą w przeciwnym wypadku musimy wrócić do Austrii i znów zameldować się w tutejszym urzędzie pracy.

Ważne: 3 miesiące liczone są od dnia wyjazdu z Austrii, który to musimy zgłosić w AMS -ie.

Jeśli w tym czasie nie znajdziemy w innym kraju pracy, musimy wrócić przed końcem tego 3 miesięcznego okresu i natychmiast powiadomić o tym AMS, w przeciwnym razie stracimy prawo do wypłaty dalszych świadczeń.

W przypadku gdy prawo do zasiłku mamy krócej niż 3 miesiące, a nie znajdziemy pracy za granicą, musimy wrócić i zameldować się znów w AMS -ie przed upływem tego terminu.

 

Cały proces wygląda podobnie, jeśli np.: pracowaliśmy w Polsce, jesteśmy tam zameldowani jako bezrobotni i otrzymujemy świadczenia z tego tytułu, a chcemy poszukiwać pracy w Austrii.

– zgłaszając to w naszym urzędzie pracy w Polsce powinniśmy otrzymać dokumenty- Portable Document U2 i z nimi do 7 dni od naszego wyjazdu z kraju zgłosić sie do odpowiedniego AMS -u w Austrii.

Po otrzymaniu informacji o zameldowaniu jako bezrobotny w Austrii,  urząd pracy w Polsce będzie wypłacał nam dalej zasiłek dla bezrobotnych.

 

Dużo inaczej wygląda sytuacja jeśli pracowaliśmy w którymś z krajów EWR, przenieśliśmy się do Austrii i chcielibyśmy otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych  w Austrii.

Jakie wymogi należy spełnić, by otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w Austrii. W przypadku gdy do tej pory pracowaliśmy w innym kraju EWR?

– nasze składki na wypadek bezrobocia płacone w innym kraju EWR zostaną uznane i policzone w Austrii w przypadku gdy przepracowaliśmy przynajmniej jeden dzień w Austrii a pracodawca odprowadził  w tym czasie składki z tytułu bezrobocia lub gdy sami je odprowadzaliśmy jako przedsiębiorcy.

Czas opłacania składek na wypadek bezrobocia w Polsce lub w innym kraju EU , nie przepada i jest doliczany do czasu pracy w Austrii. Czyli inaczej mówiąc czas pracy w Polsce liczy się do wymaganych w Austrii  52 tygodni przepracowanych i opłaconych składek na wypadek bezrobocia.

– dodatkowo musimy spełnić podstawowe wymogi dotyczące wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w Austrii. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w artykule: Bezrobocie w Austrii – ogólne zasady.

 

P.S.: Warto wyjeżdżając z Polski zabrać ze sobą wszystkie świadectwa pracy jak i świadectwa ukończonych szkół czy kursów.

 

Informacje w j.niemieckim www.ams.at

 


Pokrewne tematy