Krystyna Szwankowska-Antol

Przejazd z Austrii do Polski czy z Polski do Austrii

Przejazd z Austrii do Polski. Przejazd z Polski do Austrii czy to jeszcze możliwe?

Ponieważ wiele osób pyta o możliwość powrotu do Polski lub do Austrii w czasie Koronowirusa i zamknięcia granic, zebraliśmy kilka podstawowych informacji na ten temat.

Aktualne informacje z dnia 04.05.2020r dotyczące możliwości tranzytu czy przejazdu przez Czechy czy Słowacje znajdziecie w artykule: Tranzyt do Polski przez Czechy czy Słowacje

Oczywiście przepisy, które dzisiaj jeszcze obowiązują (25.03.20r.), jutro już wcale nie muszą, więc warto zawsze przed wyjazdem sprawdzić informacje na stronie: https://www.gov.pl

lub zadzwonić bezpośrednio do ambasady polskiej w kraju przez który chcemy przejechać lub do straży granicznej na danym przejściu granicznym.

1. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość przejazdu z Austrii do Polski przez Czechy przez granicę w:

– Dolni Dvoriste- Wullowitz

– Ceske Velenice – Gmónd

– Hate- Kleinhausdorf

– Mikulov – Drasenhofer

Jednorazowy tranzyt przez terytorium Czech od strony Austrii i Niemiec, możliwy jest tylko dla obywateli wracających na stałe do Polski. Osoby te muszą złożyć na granicy stosowne oświadczenie. Oświadczenie takie można ściągnąć ze strony: https://www.gov.pl/web/czechy/nowe-wzory-dokumentow-uprawniajacych-do-przekroczenia-granicy-republiki-czeskiej

 

Od 21.03.20 zmieniono w Czechach definicję pracownika transgranicznego. Pracownik transgraniczny jest to osoba, która minimum 3 razy w tygodniu musi przekroczyć granicę PL/CZ w związku z wykonywaniem pracy w państwie sąsiednim do 100km od granicy. Osoby takie otrzymają na granicy specjalną książeczkę pracownika transgranicznego, która będzie każdorazowo podbijana.

Osoby pracujące w Austrii, które tylko na weekend jeździły do Polski nie będą miały takiego statusu i nie będą mogły np.: co tydzień przekraczać granicy. Przepis ten mówi o tym, że Polacy chcący dojechać do pracy do Austrii lub Niemiec przez terytorium Czech, nie będą przepuszczani przez granicę PL/CZ w celu tranzytu, jeśli nie mają statusu pracownika transgranicznego.

 

2. Możliwość przejazdu z Austrii do Polski przez Słowacje:

– przejazd tranzytowy z Austrii do Polski przez Słowacje został wstrzymany. Na terytorium Słowacji mogą wjechać tylko osoby, które w tym kraju pracują, obywatele Słowacji lub osoby posiadające tam stały pobyt.

Czynne przejścia graniczne polsko-słowackie:

– Trstena – Chyżne

– Wysny Komarnik- Barwinek

 

3. Możliwość przejazdu z Austrii do Polski przez Niemcy:

Czynne przejścia graniczne polsko- niemieckie:

– Jędrzychowice

– Görlitz- Zgorzelec

– Forst- Olszyna

– Frankfurt n.Odrą – Świecko

– Frankfurt n.Odrą – Słubice

– Kietz – Kostrzyn n.Odrą

– Schwedt – Krajnik Dolny

– Pomellen – Kołbaskow

– Garz – Świnoujście

Na granicy austriacko- niemieckiej odbywają się kontrole osób, które chcą przejechać tranzytem do Polski. Osoby z obywatelstwem polskim zostaną przepuszczone jeśli wracają na stałe do Polski lub z innych ważnych powodów, ale o tym decyduje pracownik straży granicznej.

4. Możliwość przyjazdu do Austrii z Polski:

Osoby wjeżdżające z  Włoch, Szwajcarii, Lichtensteinu, Słowenii, Niemiec czy Węgier do Austrii zobowiązane są do posiadania i przedłożenia na granicy lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania na obecność wirusa SAR-CoV-2. Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dniu.

wyjątkiem do posiadania zaświadczenia są obywatele Austrii lub osoby posiadające w Austrii stały pobyt. Osoby te jednak muszą poddać się obowiązkowej 14 dniowej kwarantannie. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny.

– osoby przejeżdżające tranzytem przez Austrię, mogą wjechać na terytorium bez zaświadczenia o ile nie będą się w trakcie podróży zatrzymywać bez istotnych przesłanek.

Postanowienia ogólne:

– Osoby, które przekroczyły granicę  w Polsce muszą poddać się obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie.

– Kierowcy, którzy przewożą towary w międzynarodowym transporcie drogowym są zwolnieni z obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.

 

Informacje pochodzą ze strony https://www.gov.pl/web/austria/ruch-graniczny-i-kwarantanna-w-Austrii która została aktualizowana 23.03.2020

 


Pokrewne tematy