Krystyna Szwankowska-Antol

Przejazd z Austrii do Polski, z Polski do Austrii. Czy coś się zmieniło?

30.04.2020. Przejazd z Austrii do Polski, z Polski do Austrii w czasie koronawirusa. Czy coś się zmieniło?

Ogólnie nie za wiele. Nie ma nadal możliwości tranzytowych przez Czechy czy Słowację do Polski. Jednorazowo można przejechać przez Czechy do Polski w celach przesiedleńczych czy z ważnych życiowych powodów, ale trzeba mieć odpowiedni papier (notę dyplomatyczną) z  Ambasady Polskiej w Czechach.

W przypadku jednorazowego przejazdu przez Słowację należy uzyskać pozwolenie w Biurze Policji ds. Granic i Cudzoziemców w Bratysławie. Wniosek w j.słowackim lub angielskim, przynajmniej 5 dni przed planowanym wyjazdem, należy złożyć na adres mailowy: corona.transit@minv.sk. Przejazd musi odbyć się bez postoju. Co należy dołączyć do wniosku znajdziecie pod tym linkiem www.gov.pl

 

Wjazd do Czech

W dniu 27 kwietnia 2020r. Rząd Czech wydał rozporządzenie w sprawie możliwości wjazdu na terytorium Republiki Czech ale nie dla tranzytu. Rozporządzenia będą obowiązywać, jak narazie, do czasu trwania sytuacji wyjątkowej, czyli do dnia 17 maja 2020r.

1. Od 27.04.20 do Czech mogą wjechać osoby, które pracują, uczą się lub prowadzą interesy w Czechach (muszą to odpowiednio udokumentować). Osoby te nie będą poddawane kwarantannie, jeśli posiadają nie starszy niż 4 dni negatywny test RT-PCR. Adresy gdzie w Austrii można zrobić test w linku https://www.advantageaustria.org/sk/COVID-19_Testmoeglichkeiten_Oesterreich.pdf

2. Wjazd na 24 h dla osób (bez obowiązku kwarantanny czy okazania negatywnego wyniku testu) w sytuacjach wyjątkowych jak pogrzeb, termin w sądzie czy problemy zdrowotne.

Otwarte granice austriacko – czeskie 24h: Wullowitz, Kleinhaugsdorf, Drasenhofen, Grametten, Gmünd

 

Wjazd na Słowację. Tranzyt przez Słowację

Na teren Słowacji nadal mogą wjechać tylko osoby posiadające stały lub tymczasowy pobyt na Słowacji. Osoby te muszą poddać się dwutygodniowej kwarantannie w specjalnym ośrodku. Osoby planujące wjazd na Słowacje muszą wcześniej zameldować się na portalu navraty.mzv.sk

 

Wjazd przez Niemcy z Polski do Austrii

Tranzyt z Austrii do Polski czy z Polski do Austrii istnieje tylko przez terytorium Niemiec.

Przejechać mogą osoby pracujące w Austrii, posiadające zaświadczenie od pracodawcy lub osoby zamieszkałe w Austrii na stałe (warto mieć przy sobie Meldezettel) lub osoby, które muszą poddać się zabiegom.

 

Wjazd do Austrii (aktualizacja z dnia 04.06.20. Z tym dniem można już swobodnie wjeżdżać do Austrii)

1. By wjechać do Austrii należy przedstawić na granicy negatywny wynik (nie starszy niż 4 dni) testu na obecność wirusa SAR-CoV-2

2. Osoby zamieszkałe w Austrii na stałe, mogą wjechać do Austrii bez posiadania takiego zaświadczenia ale w takim wypadku muszą się poddać 14dniowej domowej kwarantannie. Kwarantanna będzie mogła zostać przerwana jeśli wykonany test będzie negatywny.

3. Bez zaświadczenia mogą przejechać osoby, które udają sie tylko w tranzycie do innego kraju, jeśli będzie zabezpieczona możliwość opuszczenia kraju. Musi zostać wypełniony formularz: “Erklärung zur Ein- und Durchreise”

 

Wjazd do Polski

Obywatele Polscy lub osoby posiadające stały pobyt mogą wjechać do kraju, ale muszą poddać sie 2 tygodniowej obowiązkowej i kontrolowanej kwarantannie w miejscu zamieszkania.

 

Ważne by przed planowanym wyjazdem sprawdzić informacje na stronie www.gov.pl , ponieważ obecnej sytuacji pandemii przepisy mogą się zmieniać z dnia na dzień.

Najnowsze informacje o przejazdach i granicach znajdziecie w artykule z dnia 04.06.2020:

Tranzyt przez Czechy i Słowację

 

 


Pokrewne tematy