Krystyna Szwankowska-Antol

Stopniowe otwieranie szkół w Austrii

Na konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj (24.04.2020), Minister Szkolnictwa Heinz Faßmann przedstawił plan stopniowego otwierania szkół w Austrii.

Minister Szkolnictwa zaznaczył na samym początku konferencji, że plan będzie wprowadzany sukcesywnie, jeśli dane zachorowań na koronawirusa będą na takim poziomie jak teraz lub niższe. W przypadku pogorszenia sytuacji, wprowadzenie kolejnego etapu może zostać wstrzymane lub plan może zostać całkowicie zmieniony.

Oto poszczególne etapy otwierania szkół w Austrii na dzień 24.04.2020:

1. Od 4 maja wracają do szkół uczniowie z klas maturalnych, czy z ostatnich klas szkół wyższych, a także praktykanci ze szkół zawodowych (Lehrlinge), którzy muszą w tym roku szkolnym zdać egzamin końcowy czy egzamin zawodowy. Pierwszy egzamin pisemny z matury odbędzie się 25.05.2020.

2. Od 15 maja do szkół powracają dzieci z klas podstawowych, z Mittelschule i z Gymnasium Unterstufe czy Sondernschule. 15 maja to piątek, dlatego jest to dzień przede wszystkim organizacyjny, czas na konferencje i odpowiedzi na pytania, kontakt z uczniami czy rodzicami. Większość dzieci rozpocznie naukę od poniedziałku 18 maja. Dokładny plan rozpoczęcia zajęć powinna przedstawić dana szkoła rodzicom.

3. Od 29 maja wszystkie Berufsschule, szkoły politechniczne i Gimnazja Oberstufe zostają otwarte. Regularna nauka prawdopodobnie rozpocznie się jednak 3 czerwca, ponieważ 1 i 2 czerwca to Zielone Swiątki i dni ustawowo wolne.

4. By zminimalizować niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa uczniowie w klasach zostaną podzieleni po połowie.  Grupa 1 będzie miała zajęcia w poniedziałki, wtorki i środy, a grupa 2 w czwartki i piątki. Zajęcia dla poszczególnych grup będą się odbywały naprzemiennie, czyli w kolejnym tygodniu grupa 2 będzie miała zajęcia w poniedziałki, wtorki i środy, a grupa 1 w czwartki i piątki. Rodzice, którzy muszą pracować mogą w pozostałe dni wysłać dziecko do szkoły na opiekę.

5. Tygodniowy plan zajęć nie zostanie zmieniony. Pozostały materiał do przerobienia zostanie okrojony do najważniejszych tematów i zagadnień.

6. Uczniowie na koniec roku będą oceniani na podstawie ocen półrocznych, otrzymanych ocen do dnia 14.03.20 jak i uzyskanych ocen w czasie trwania homeschooling (nauki w domu) i osiągniętych wyników po powrocie do szkoły.

7.  Sprawdziany (Schularbeiten) nie będą w tym półroczu przeprowadzane. Uczniowie, którzy będą chcieli poprawić ocenę końcową, będą mogli to zrobić podczas egzaminu ustnego.

8. Wszystkie dzieci w podstawówkach dostaną promocję do następnej klasy niezależnie od otrzymanych ocen, chyba że rodzice zażyczą sobie inaczej. Uczniowie z wyższych klas z jedną oceną niedostateczną mogą otrzymać promocję do następnej klasy.

9. Nie będzie odrabiania zajęć i lekcji w wakacje. Na czas wakacji planowane jest otwarcie Sommerschool – prowadzona nauka i zajęcia tylko dla dzieci słabszych w nauce, czy dzieci z klas Förderklassen.

10. Przedszkola, które, jak nadmienił Minister Fassmann, nie leżą w jego kompetencji, powinny już w najbliższym czasie przyjmować wszystkie dzieci, których rodzice złożą taką potrzebę, bez wymaganego potwierdzenia od pracodawca.

Dokładne rozporządzenie w sprawie przedszkoli powinno wydać dzisiaj Ministerstwo Zdrowia.

11. Wprowadzone zostaną odpowiednie zasady higieny w szkole i poza nią. Dzieci powinny nosić maseczki w środkach transportu w drodze do szkoły czy z powrotem. Również dzieci powyżej 10 lat będą musiały nosić maseczki na przerwach. W gestii rodziców jest zaopatrzenie dziecka w maseczkę.

12. Dokładne przepisy zasad higieny zostaną przekazane do szkół a także uczniom i rodzicom.

 


Pokrewne tematy