Krystyna Szwankowska-Antol

System szkolnictwa w Austrii. Edukacja w Austrii

Dosyć skomplikowany system szkolnictwa w Austrii (niezmierzona liczba rodzajów i możliwości kombinacji różnych typów szkół), powoduje, że obcokrajowcom trochę trudno jest się połapać w całym tym systemie. Edukacja w Austrii jest obowiązkowa od 6- 15 roku życia.

Od wielu lat Austria boryka się z nieprzystosowaniem wielu dzieci do rozpoczęcia nauki, szczególnie pod względem znajomości języka niemieckiego. Dlatego wprowadzono wiele przepisów i ułatwień, by wspomóc integrację i lepszy start dzieci i ich rozwój.

Od kilku lat przedszkola państwowe jak również prywatne są bezpłatne (płaci się w większości przypadków tylko za jedzenie, jak również, za dodatkowe zajęcia w przedszkolach prywatnych).

Ostatni rok przedszkola dla pięciolatków jest obowiązkowy (dotyczy to dzieci, które do 1 września ukończyły pięć lat).

Tak samo obliczana jest gotowość do podjęcia obowiązku szkolnego.

Upraszczając, oznacza to, że dzieci urodzone do pierwszego września idą do pierwszej klasy jako sześciolatki, a te, które urodziły się po 1 września, mogą iść rok później, o tym decydują rodzice i testy przeprowadzane przez dyrekcję i nauczycieli w wybranej szkole podstawowej.

Nowością jest wprowadzenie w szkołach podstawowych vorschulklassen, z myślą o dzieciach, które obejmuje już obowiązek szkolny, lecz po przejściu testów nie są gotowe językowo, ruchowo czy też społecznie do uczęszczania do pierwszej klasy.

System szkolnictwa w Austrii od podstaw:

Edukacja w Austrii jest obowiązkowa od 6- 15 roku życia.

Volksschule w Austrii (nasza podstawówka) trwa cztery lata. Po jej ukończeniu w zależności od świadectwa, oceny 1 i 2 upoważniają do podjęcia nauki w AHS (średnia szkoła ogólno –kształcąca, czyli tak zwane Gymnazjum niższe do podjęcia nauki w Mittelschule ) dziecko wraz z rodzicami wybiera odpowiedni rodzaj szkoły, i tak do wyboru są:

 

1.   APS- (Allgemein bildende Pflichtschulen):

– die Hauptschule (HS) – 4lata, ogólne nauczanie z naciskiem w dwóch ostatnich latach na wybór zawodu. Już prawie zostały wycofane i zastąpione Mittelschule

– die Kooperative Mittelschule (KMS), nowy model nauczania, z naciskiem na szczególne uzdolnienia i zainteresowania uczniów, możliwie wyższy poziom niż w HS, co pozwala części zainteresowanych na podjęcie dalszej nauki w AHS.

– Sonderschulen

2. AHS  w Austrii (Allgemein bildenden höheren Schulen)

popularnie zwane Gymnasium  trwa 8 lat i podzielone jest na dwie części: unterstufe (1-4 klasy) i oberstufe (5-8 klasy). Pierwsze dwa lata AHS posiadają taki sam program nauczania, później następuje podział na:

– Gymnasium (BG) – kierunek humanistyczny, nauka łaciny, greki lub francuskiego, od 5 i 6 klasy dodatkowy język,

– Realgymnasium – kierunek matematyczno-techniczny, od 6 klasy również kierunek przyrodniczy.

– Wirtschaftskundliches Realgymnasium – kierunek gospodarczo-społeczny, +psychologia i filozofia.

 

Ukończenie ośmiu klas gimnazjum daje możliwość zdawania matury i podjęcia nauki na uniwersytecie.

Po pierwszej części gimnazjum (4lata) można przenieść się do BHS (Berufsbildende Höhere Schulen). Ta opcja pozwala na jednoczesną naukę zawodu, w różnych technicznych szkołach, z jednoczesnym przygotowaniem do matury.

Wiele ważnych informacji na temat szkolnictwa i jego form, można znaleźć w przewodnikach Wiener schulführer, które dzieci otrzymują w czwartej klasie podstawówki, lub na stronach: www.schulfuehrer.at lub www.wien.at


Pokrewne tematy