Krystyna Szwankowska-Antol

Ulgi dla firm w Austrii w 2019r.

Ulgi dla firm w Austrii w 2019r

1. WKO wprowadziła zmiany w obliczaniu corocznych opłat za posiadanie Gewerbe czyli tzw. Grundumlage. W przypadku gdy jedna osoba posiada kilka zameldowanych Gewerb w jednej Fachgruppe czyli w jednej izbie branżowej, będzie ponosiła tylko jedną opłatę do tej izby. Jeśli ma zameldowane Gewerbe w różnych izbach branżowych wszystko pozostaje po staremu, czyli odprowadza Grundumlage do każdej izby branżowej

Osoby dopiero co zakładające firmę będą zwolnione w pierwszym roku z opłat Grundumlage do izby branżowej.

Również obniżono Kammerumlage 1 dla firm które mają roczne obroty powyżej 150.000 Euro.

Obniżono procentowo Kammerumlage 2  dla firm posiadających pracowników.

 

2. Zmniejszenie w roku 2019 ubezpieczenia wypadkowego AUVA z 1.3% na 1.2 %.

Jest to pierwszy krok do planowanych w przyszłości obniżeń kosztów utrzymania pracowników.

Również planowana jest reforma systemu ubezpieczeń. Głównym punktem będzie tutaj zredukowanie 21 kas chorych do pięciu. Dotychczasowe 9 GKK będzie połączona w jedną Österreichische Gesundheitskasse.

 

3. Wprowadzenie Familienbonus Plus nie tylko dla pracowników, którym odprowadzany jest z pensji podatek Lohnsteuer ale również dla właścicieli firm, którzy odprowadzają podatek dochodowy i mają dzieci na które pobierane jest Familienbeihilfe.

Więcej informacji na ten temat w artykule: Familienbonus Plus.

 


Pokrewne tematy