Krystyna Szwankowska-Antol

Ulgi podatkowe dla emerytów w Austrii

Ulgi podatkowe dla emerytów w Austrii. Co można odliczyć?

1. Ulgi podatkowe w Austrii dla emerytów, którym z powodu niskiej emerytury nie odciągany jest podatek:

– Negativsteuer (zwrot części zapłaconych składek na ubezpieczenie do kwoty 110 euro za rok 2016, od lipca 2017  odbywa się to automatycznie)

– emerytura miesięczna do wysokości 1.013 Euro (kwota brutto)  jest nieopodatkowana

– ulgi podatkowe jako Alleinverdienerabsetzbetrag/ Alleinerzieherabsetzbetrag na dzieci

2. Ulgi podatkowe dla emerytów w Austrii odprowadzających podatek:

– Lohnsteuerfreibetrege obniżają kwotę podatku.

– Pensionistenabsetzbetrag do 400 euro rocznie, jest automatycznie odliczamy przez wpłacający emeryturę organ państwowy.

-Erhöhte Pensionistenabsetzbetrag- 764 euro rocznie, dla osób których:

– roczna wartość emerytury nie przekroczyła 19.930, pozostających w związku partnerskim od co najmniej 6 miesięcy i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

– partner nie zarobił w roku więcej niż 2.200 Euro i nie pobrał Alleinverdienerabsetzbeitrag,

– Sonderausgaben Pauschlbetrag- dodatkowe wydatki 60 euro rocznie bez rachunków

–  członkostwo w uznanych organizacjach dla  seniorów

– wydatki na kościół i inne uznane organizacje pożytku publicznego do 400 Euro rocznie

– Ausergewönliche Belastungen: dodatkowe koszty przy niepełnosprawności, dietach, rehabilitacji:

– ulgi podatkowe w Austrii od 25% niepełnosprawności:

25-34% – 75€

35-44% – 99€

45-54% – 243€

55-64% – 294€

65-74% – 363€

75-84% – 435€

85-94% – 507€

Ab 95% – 726€

Jest to zryczałtowana ulga podatkowa. W przypadku pobierania Pflegegeld, czy dodatków dla osób np: niewidomych  nie można odliczyć tych kwot

– diety – koszty diet jako Pauschale lub od 25% niepełnosprawności według rachunków

– dla osób posiadających Behindertenpass i własny  przystosowany do niepełnosprawności pojazd miesięcznie 190 euro

– powyżej 25% niepełnosprawności koszty lekarzy, lekarstw, kuracji, terapia związanych z niepełnosprawnością (trzeba zachować rachunki )

– dodatkowe koszty z Selbstehalt (nie odlicza się całości sumy tylko część)

– Selbstbehalt (wkład własny)  zależy od wysokości emerytury i dodatkowych zarobków  i wynosi :

do 7.300 – 6%

Powyżej 7.300 – 8%

Powyżej 14 .600 – 10%

Powyżej 36.000 – 12 %

– koszty pogrzebu do 4.000

– koszty pomnika do 4.000

– Alleinverdienerabsetzberag/ Alleinerzieherabsetzbetrag

na jedno dziecko- 494€,

na dwójkę dzieci 669€

Na trójkę dzieci 889€

Na każde kolejne dziecko 220€

– płacone alimenty miesięcznie.: na 1 dziecko 29,90€ , na drugie 43,80€, na trzecie i kolejne 58,40€

– Mehrkindzuschlag 20 euro miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko,  jeśli dochody rodziny nie przekroczą 55.000 Euro

– opłaty za Hort czy przedszkole dla dziecka do 10 roku życia do wysokości do 2.300 euro rocznie.

Również opieka przez Tagesmutter/vatter lub przez dziadka czy babcie można odliczyć,  jeśli nie mieszkają razem z dzieckiem i posiadają odpowiednie wykształcenie.

Info w j.niemieckim: www.bmf.gv.at


Pokrewne tematy