Krystyna Szwankowska-Antol

Ulgi podatkowe na dzieci niepełnosprawne

Ulgi podatkowe na dzieci niepełnosprawne w Austrii:

1. Osoby które pobierają na dziecko podwyższone rodzinne tzw.: Erhöhte Familienbeihilfe (przyznawane od 50% niepełnosprawności) a nie pobieraj zasiłku pielęgnacyjnego mogą miesięcznie odliczyć:

– 262 Euro jako Freibetrag, plus wszystkie koszty środków pomocniczych, urządzeń, sprzętu, koszty przystosowania mieszkania, koszty terapii, szkół specjalnych.

– dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia można odliczyć  koszty przedszkola, tagesmutter,  czy hortu do wysokości 2.300 Euro.

 

2. Ulgi podatkowe dla osób nie pobierających podwyższonego rodzinnego Erhöhte Familienbeihilfe  i zasiłku pielęgnacyjnego Pflegegeld na dziecko. Warunek: przyznane rodzinne w normalnej wysokości na dziecko.

Osoby te mogą odliczyć: pauschalierte Freibetrag lub prawdziwe koszty poniesione w związku z niepełnosprawnością dziecka:

Freibetrag –  wolna kwota do odliczenia:

– poziom niepełnosprawności 25% – 34% – 75 Euro

35% – 44% – 99 Euro

45% – 49% – 243 Euro

– koszty dodatkowe przy stosowaniu specjalnej diety

– koszty urządzeń, pomocy (wózek,  okulary, specjalne programy komputerowe)

– koszty terapii, środków,  lekarstw,

– koszty szkół specjalnych, opieki popołudniowej, przedszkola do kwoty 2.300 rocznie (do 16 roku życia)

– koszty przystosowania mieszkania dla niepełnosprawnego dziecka

3. W przypadku gdy otrzymywany jest zasiłek pielęgnacyjny na niepełnosprawne dziecko, należy odliczyć tylko różnice pomiędzy Freibetrag 262 Euro a miesięcznym zasiłkiem pielegnacyjnym. Jeśli zasiłek jest wyższy niż 262 Euro, nie przysługuje odliczenie.

Dodatkowo przysługują wszystkie odliczenia i ulgi podatkowe jak w punkcie p.1

Info w j.niemieckim: www.sozialministerium.at

 


Pokrewne tematy