Krystyna Szwankowska-Antol

Uznawanie kwalifikacji w Austrii

Uznawanie kwalifikacji w Austrii. Wykształcenie w Austrii jest bardzo ważne. Stawiany jest bardzo duży nacisk na wykształcenie i zdobyte dyplomy. Jest to tak samo ważne na poziomach szkół wyższych, uczelni jak i szkół zawodowych.

Rynek pracy jest pod tym względem bardzo chroniony i pierwszeństwo mają tutaj osoby,  które zdobyły wykształcenie i dyplom w Austrii. Kraj ten posiada listę zawodów do wykonywania których, trzeba posiadać odpowiedni dyplom i kwalifikacje uznane w Austrii i jest to ważne w takich zawodach jak lekarz, nauczyciel ale również  stolarz czy fryzjer. Osoby, które przyjeżdżają z zagranicy i chcą tutaj pracować w  reglamentowanych zawodach, muszą uznać swój dyplom lub zdać odpowiednie egzaminy i przejść przez jeden z podanych niżej procesów:

Rozróżnia się cztery procesy, które nie mają raczej adekwatnych odpowiedników w j.polski:

1. Nostryfizierung – nostryfikacja dyplomów akademickich różnego stopnia (licencjat, magister, doktorat). Wymagana w zawodach reglamentowanych ale tylko dla osób z poza Unii Europejskie. Dla mieszkańców EU wymagane jest dopuszczenie do wykonywania zawodu czyli Berufszulassung w Austrii.

2. Bewertung – ocena stopnia naukowego w Austrii we wszystkich zawodach nie ujętych w liście zawodów reglamentowanych. Można przeprowadzić szybko i bezproblemowo przez Internet na stronie www.aais.at . Dzięki takiej ocenie naszego stopnia naukowego, możemy wpisywać go we wszystkich drukach czy formularzach, jak i przedstawić pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co może ułatwić nam poszukiwanie dobrej pracy..

3. Nostrifikation– chociaż w j. polskim jest to również tłumaczone jako nostryfikacja, w Austrii to słowo odnosi się do  uznania egzaminu dojrzałości (matura) i innych egzaminów i dyplomów szkół średnich. W tym przypadku porównywane są plany lekcji w obu systemach, w przypadku dużych różnic należy nadrobić brakujące przedmioty lub zdać dodatkowy egzamin w Austrii.

By studiować w Austrii nie musimy dokonywać uznania naszego świadectwa dojrzałości. Wystarczy złożyć tylko podanie o przyjęcie na wybraną uczelnię wraz z wymaganymi dokumentami.

4. Gleichhaltung  jest to uznanie praktyk i dyplomów mistrzowskich po zakończeniu zawodówki. W Austrii bardzo duży nacisk kładzie się właśnie na posiadanie dyplomu mistrzowskiego i na uznanie kwalifikacji zawodowych, bez którego nie można np.: otworzyć reglamentowanej działalności gospodarczej. 

Posiadając dyplom mistrzowski z Polski, należy w Austrii złożyć podanie o Gleichhaltung, czyli uznanie go na austriackim rynku pracy. W przypadku różnic należy zdać dodatkowe egzaminy. Egzaminy te mogą być sfinansowane przez Waff w Wiedniu.

W przypadku braku tego dokumentu, często zdarza się, że pracodawca zatrudnia na stanowisku pomocnika,  przy czym wykonujemy pracę jako Fachkraft, natomiast wynagrodzenie otrzymujemy jak pomocnik. Wypłacana w ten sposób pensja jest dużo, dużo niższa. Warto w takim wypadku jak najszybciej nadrobić brakujące uznanie naszych kwalifikacji, by nasze lata nauki i praktyki nie poszły na marne.

Gleichhaltung można uzyskać składając wniosek na stronie bmwfw.gv.at lub na berufsanerkennung.at

W przypadku starania się o  Berufszulassung (p.1) możemy zrobić to przez stronę bmgf.gv.at lub  by otrzymać potrzebne wskazówki i pomoc, można najpierw zrobić termin w biurze perspektive  i w Ams, póżniej w Check In (poradnictwo zawodowe) in na Hohe Markt 9/3/2/7, tam po polsku uzyskamy pomoc w tym zakresie.

Check In: Poniedziałek 9.00-12.00

Perspektive- Beratungszentrum für Migranten und Migrantinen

Nordbahnstrasse 36, Stiege 1, 3.Stock (w budynku Waff)

1020 Wien

tel.01/5858019

perspektive@migrant.at


Pokrewne tematy