Krystyna Szwankowska-Antol

Wsparcie dla firm w czasie Korony

Wsparcie dla firm w Austrii w czasie Korony Härtefall Fond zostało przedłużone na kolejne 3 miesiące. Każda firma może złożyć wniosek za 6 miesięcy w ciągu roku 2020. Wnioski można składać do 31 stycznia 2021r za okres rozliczeniowy do 16 grudnia.

Wnioski za miesiące od 16 czerwca do 15 lipca, od 16 lipca do 15 sierpnia i od 16 sierpnia do 15 września można już składać online. Link do wniosku znajdziecie w zakładce: Härtefall Fond Antrag

Wprowadzono kilka zmian i poprawek do Härtefall Fond Phase 2.

Kto może złożyć wniosek o Härtefall Fond?

  1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność w Austrii lub zatrudniające do 10 pracowników
  2. Neue Selbständige – osoby, które nie mają Gewerbe i pracują w wolnych zawodach
  3. Freie Dienstnehmer – osoby pracujące na tzw. Dienstvertrag
  4. Osoby prowadzące działalność 24h- Personalbetreuung

 

Jakie warunki należy spełnić by móc złożyć taki wniosek i otrzymać wsparcie dla firm w Austrii?

  1. Głównym warunkiem jest prowadzenie własnej zarejestrowanej działalności w Austrii, wykazywanie przychodów jak również odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotno-rentowe.
  2. W fazie drugiej zostały wprowadzone małe ulepszenia, by szersze grono osób mogło skorzystać z tego dofinansowania. Osoby posiadające tzw. Kleingewerbe – wykazujące dochody poniżej granicy geringfügig 5.527,92 Euro (na rok 2020) i nie odprowadzające składek do SVS mogą również skorzystać z tego dofinansowania, jeśli takie składki są odprowadzane z innego tytułu (np.: osoba ta jest zatrudniona dodatkowo i ubezpieczona przez pracodawcę lub sama odprowadza takie składki chorobowo-rentowe będąc zatrudnioną na geringfügig), otrzymuje rentę lub macierzyńskie Kinderbetreuungsgeld (jeśli ta osoba była przed macierzyńskim zatrudniona) lub Wochengeld
  3. Musi zaistnieć jeden z powodów dla którego przedsiębiorca składa wniosek:

– nie jest się w stanie opłacić bieżących kosztów

– lub przychody zmniejszyły się o co najmniej 50% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku lub średniej z      kwartału z poprzedniego roku

– lub zakaz prowadzenia działalności spowodowany obostrzeniami i przepisami związanymi z pandemią

 

W jakiej wysokości wypłacane jest dofinansowanie i od czego to zależy?

– Dofinansowanie może być wypłacone do wysokości 2000 Euro na każdy miesiąc rozliczeniowy. Można wysłać wnioski do 6 okresów rozliczeniowych. Za każdy miesiąc należy złożyć osobny wniosek.

– do obliczenia wysokości dofinansowania brane jest pod uwagę spadek dochodów netto w porównaniu z poprzednim rokiem i od tej kwoty obliczane jest 80% dofinansowania plus Comeback Bonus w wysokości 500 Euro.

– dla osób mało zarabiających gwarantowana jest stawka minimalnego dofinansowania 500 Euro plus Comeback Bonus w wysokości 500 Euro

– dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu (nie wlicza się go do dochodu) i jest bezzwrotne jeśli spełnione są wszystkie warunki i nie nastąpi nadużycie.

Więcej informacji w j.niemieckim na stronie wko.at


Pokrewne tematy