Krystyna Szwankowska-Antol

Założenie i prowadzenie firmy w Austrii

 Założenie i prowadzenie firmy w Austrii. Koszty Gewerbe.

1. Jednorazowa opłata za zameldowanie około 100 Euro, jeśli po raz pierwszy meldujemy dany typ Gewerbe możemy zostać zwolnieni z tej opłaty w WKO.

2. Jeśli zakładamy działalność gospodarczą w Austrii, koszt roczny wynosi w zależności od rodzaju Gewerbe od 40 Euro wzwyż tzw. Grundumlage do WKO. Każda branża samo co roku ustala stawki i może to być tylko stała  stawka roczna, lub jak np. W Gewerbe Hausbetreuung, najniższa stawka (220 Euro) plus procent od odprowadzanych składek ubezpieczenia pracowników.   Jeśli mamy kilka Gewerb koszty te się zsumują. W przypadku zawieszenia firmy opłacana jest połowa najniższej stawki Grundumlage danej Gewerbe.

3.  SVA-  gdy zakładamy firmę musimy się ubezpieczyć w SVA (również Neueselbstständige), jest to kasa chorych tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia SVA, obejmującego ubezpieczenie rentowe, za leczenie i  wypadkowe-(stała 109, 32 euro rocznie) i SV- (Selbstständigenvorsorge) wynosi 27,68 % rocznego dochodu.

Dodatkowo można sobie wykupić nieobowiązkowe ubezpieczenie na wypadek choroby i niezdolności do pracy, wynosi ono 2,5% od  dochodu. Jak również  można wykupić ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, najniższa miesięczna  składka tego ubezpieczenia to 85,05 Euro miesięcznie. Dokładnie ubezpieczenie na wypadek bezrobocia omówione jest tutaj.

4. Osoby, które pierwszy raz zakładają firmę lub kolejny raz po 10 letniej przerwie, płacą przez pierwsze dwa lata zaniżoną stawkę ubezpieczenia Mindestbeitrag: na kwartał 543,37 Euro  lub miesięcznie 181,12 Euro. Od trzeciego roku działalności naliczane są już właściwe stawki plus wyrównanie za 1 rok działalności,  obliczony ma podstawie rozliczenia podatkowego z pierwszego roku. Osoby których dochód roczny nie przekracza 4. 988,64€, mogą zostać zwolnione z opłat składek ubezpieczenia.

Ważne jest by dostatecznie wcześnie (w ciągu 8 tygodniu), poinformować SVA o wyższych zarobkach przekraczających tą granicę  i konieczności płacenia ubezpieczenia. W przypadku gdy tego nie zgłosimy a zostanie z Finanzamtu przesłane nasze rozliczenie roczne, oprócz obowiązku wyrównania składek za poprzedni rok zostanie naliczona nam kara w wysokości 9,3% wysokości składek.

Większość osób które planują założyć działalność i słyszały opinie o horrendalnych stawkach ubezpieczenia do nadpłacenia w trzecim i czwartym roku prowadzenia działalności, odkłada tą decyzję na później.

Prawdą  jednak jest że jeśli osoba ta dobrze zrozumie system naliczania ubezpieczenia, pilnując bilansu swojej firmy, nie powinna popaść w pułapkę.

Ważne jest by w pierwszym i drugim roku nie przekroczyć granicy podatkowej dochodu tj.(11.000 Euro). Wtedy w 3 i 4 roku ubezpieczenie zostanie nam podniesione kwartalnie najwyżej o 300 – 400 Euro. Jeśli przekroczymy granicę  podatkową, wartość ubezpieczenia naliczana jest od wysokości dochodu i wynosi w formie podstawowej 27,68%.

Warto od pierwszego roku działalności co miesiąc odkładać po 200 – 300 Euro na poczet późniejszego ubezpieczenia czy podatku, w ten sposób nie popadniemy w pułapkę niskiej stawki ubezpieczenia.

5. Trzeba również odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcemy być płatnikami podatku VAT (Mehrwertsteuer w Austrii). Od obrotu rocznego powyżej 30.000 musimy płacić VAT w Austrii, jeśli obrót nasz jest niższy niż 30.000 możemy na własne życzenie zostać podatnikami VAT lub nie.

Ważne też, by meldując się w Finanzamcie (austriacki urząd skarbowy) i składając tam wniosek  zaznaczyć jaki dochód i obrót przewidujemy w pierwszym roku działalności.  Jeśli dochód wpiszemy wyższy niż granica podatkowa, możliwe jest że Finanzamt naliczy nam Vorsteuer (zaliczkę) już na nowy rok.

Bycie płatnikiem podatku VAT opłaca się, jeśli kupujemy dużo produktów i mamy duże obroty i działamy w B2B. Trzeba jednak liczyć dodatkowe koszty księgowości jak i trzeba pamiętać że rozliczenia Mehrwertsteuer (VAT) odbywa się kwartalnie, natomiast gdy nie płacimy Mehrwertsteuer składamy w Fnanzamcie tylko raz do roku rozliczenie podatkowe – Einkommensteurerklärung. W tym wypadku pamiętajmy by wpisać na rachunku że nie jesteśmy płatnikami podatku VAT.

6. Inne koszty jak: koszty księgowej, pracownika, biura, sprzętu, samochodu, ubezpieczenia na wypadek bezrobocia w Austrii  omówimy w następnym odcinku.


Pokrewne tematy