Krystyna Szwankowska-Antol

Zameldowanie noworodka w Austrii

Zameldowanie noworodka w Austrii. Etap pierwszy. Akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde) w Austrii należy odebrać w Urzędzie Stanu cywilnego w tej dzielnicy, w której znajduje się szpital, gdzie dziecko przyszło na świat. Np.: dla Wilhelminenspital jest to Urząd Miasta w 16 dzielnicy Wiednia, na Richard-Wagner-Platz 19.

Akt urodzenia może odebrać jedno z rodziców, jeżeli są prawnym małżeństwem, matka dziecka lub osoba trzecia z ważnym pełnomocnictwem (Vollmacht). W mniejszych miastach w Austrii najlepiej zapytać w szpitalu, gdzie znajduje się odpowiedni Urząd Miasta, przydzielony pod dany szpital.

Jakie dokumenty są potrzebne do odebrania aktu urodzenia dziecka w Austrii?

– akty urodzenia obojga rodziców dziecka (Geburtsurkünde)

– akt małżeństwa (Heiratsurkünde)

– paszporty, dokumenty tożsamości (Nachweis der Staatsangehörigkeit der Eltern)

– zameldowanie (Meldezettel)

– nieobowiązkowe, ale jeśli takowe posiadamy, dyplomy potwierdzające nasz stopień naukowy, wykształcenie, oryginał plus tłumaczenie.

By zaoszczędzić sobie czasu i powrotów do tego samego urzędu, ważnym jest by posiadać oryginały i tłumaczenia, lub akty urodzenia i akt małżeństwa sporządzony na druku międzynarodowym w oryginale (nie trzeba tłumaczyć), po które warto się udać, jeszcze przed narodzinami dziecka, będąc przejazdem u siebie w kraju.

Akt urodzenia dziecka należy odebrać do miesiąca czasu.

Jeżeli związek jest niezalegalizowany, prawo do odebrania aktu ma zawsze matka dziecka.

By uznać dziecko, ojciec musi stawić się w urzędzie osobiście wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

W bardziej skąplikowanych przypadkach należy skontaktować się telefonicznie z danym urzędem.

W zależności od sprawy, każdy urząd ma prawo domagać się dodatkowych dokumentów.

Jeżeli miejscem zameldowania jest Wiedeń, przy odbiorze aktu urodzenia, dostaniemy od razu dokument meldunkowy dziecka (Meldezettel), zaoszczędzi to nam dodatkowej drogi do przynależnego nam Magistratu.

Dostaniemy również formularz do wypełnienia, z prośbą o Anmeldebescheinigung (potwierdzenie stałego pobytu w Austrii) dla nowonarodzonych. Ten dokument jest potrzebny, dla  wszystkich obcokrajowców zameldowanych od dnia 01.01.2006 W Austrii.

Jeżeli sami przeoczyliśmy ten dokument, należy jak najszybciej go załatwić (powinien być załatwiony do czterech miesięcy od daty stałego zameldowania) w Magistratabteilung 35, 1120 Wien, Arndtstraße 65-67. w innym przypadku możemy liczyć się z karą pieniężną.

Zameldowanie noworodka w Austrii a Anmeldebescheinigung dla dziecka.

W magistracie MA35 (wydział dla obcokrajowców) otrzymamy pismo, jakie dokumenty musimy dostarczyć (przede wszystkim potrzebujemy paszport dziecka!) i znów wcześniej musimy udać się do Wydziału Konsularnego Ambasady by załatwić paszport dla dziecka. Paszport dla dziecka warto więc załatwić zaraz po otrzymaniu Aktu Urodzenia dziecka.

Z innych dokumentów oryginał plus kopie, w MA 35, możemy potrzebować:

– nasze paszporty lub dowody osobiste ,akty urodzenia, potwierdzenia meldunkowe (Meldezettel), potwierdzenia o ubezpieczeniu i wyciąg danych ubezpieczenia-prosić o Versicherungbestätigung i Versicherungsdatenauszug( aktualne dokumenty wydane przez właściwy zakład ubezpieczeń), potwierdzenia dochodów.

Na szczęście na załatwienie Anmeldebescheinigung dla dziecka mamy cztery miesiące. Chociaż z drugiej strony, by jak najszybciej otrzymać wszystkie świadczenia rodzinne dla dziecka i tak najpierw potrzebujemy Anmeldbescheinigung, więc czym szybciej zaczniemy drogę po urzędach tym szybciej dostaniemy takie świadczenia jak: Familienbeihilfe rodzinne w Austrii  i Kinderbetreuungsgeld  macierzyńskie w Austrii.

 


Pokrewne tematy