Krystyna Szwankowska-Antol

Zasiłek rodzinny w Austrii. Familienbeihilfe

Jakie warunki trzeba spełniać by otrzymać zasiłek rodzinny w Austrii. Familienbeihilfe dla dzieci urodzonych i zameldowanych w Austrii.

Jednym z podstawowych świadczeń socjalnych w Austrii jest zasiłek rodzinny czyli Familienbeihilfe (nazywany też Kindergeld). Familienbeihilfe jest to świadczenie przyznawane na każde dziecko urodzone w Austrii.

Zasiłek rodzinny zostaje przyznany od dnia narodzenia dziecka do 18 roku. W przypadku gdy dziecko się uczy, świadczenie to może być przedłużone do 24 roku życia, w przypadku niepełnosprawności do 25 roku.

Familienbeihilfe przyznawane jest teraz automatycznie, bez obowiązku jak dawniej składania wniosku. Po zameldowaniu nowonarodzonego dziecka w urzędzie stanu cywilnego w Austrii, wszystkie dane przesyłane są do urzędu skarbowego. Finanzamt- urząd skarbowy, może jednak wymagać dostarczenia dodatkowych dokumentów, co ma w szczególności miejsce, gdy rodzinne ma być przyznane osobie, która nie posiada obywatelstwa austriackiego.  W tym wypadku urząd skarbowy ma prawo dokładnie sprawdzić gdzie leży ośrodek życiowy osoby składającej wniosek. Ostatnimi czasy Finanzamt wymaga od osób , które mieszkają i pracują w Austrii dodatkowych dokumentów czy potwierdzeń czy dana osoba rzeczywiście mieszka z dzieckiem w Austrii.

Rodzinne przelewane jest zawsze na podane przez rodzica konto. Wniosek można złożyć do 5 lat wstecz.

W przypadku gdy orzeczono u dziecka ponad 50% niepełnosprawności, należ złożyc dodatkowy formularz o Erhöhte Familienbeihilfe.

Wniosek o świadczenie rodzinne można złożyć również przez  stronę finanzonline.at

 

Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać rodzinne w Austrii. Familienbeihilfe w Austrii.

–   ośrodek życiowy musi znajdować się w Austrii,

–    stałe zameldowanie musi być w Austrii

–   dziecko musi mieszkać z rodzicem, który pobiera rodzinne

–    automatycznie rodzinne przyznawane jest matce, jeśli ojciec dziecka chce otrzymywać rodzinne, matka musi podpisać zrzeczenie się praw do świadczeń rodzinnych.

–    Posiadanie Anmeldbescheinigung i z tym związane posiadanie środków na utrzymanie.

2. Wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii miesięcznie (dane na rok 2017):

111,80 od dnia urodzenia

119,60 od 3 roku życia dziecka

138,80 od 10 roku życia dziecka

162  od 19 roku życia dziecka

Dodatkowo od drugiego dziecka wypłacany jest dodatek miesięcznie:

Na dwoje dzieci: 13,80 Euro

Na troje dzieci 51 Euro

Na czworo dzieci 104 Euro

Na pięcioro 157 Euro

W przypadku gdy rodzic pracuje w Austrii lub prowadzi firmę, dodatkowo wypłacane jest z rodzinnym Kinderabsetzbetrag, który wynosi 58,40 Euro na dziecko.

Dzieci w wieku szkolnym od 6-15 lat dodatkowo otrzymują we wrześniu Schulstartgeld w wysokości 100 Euro

Erhöhte Familienbeihilfe dla niepełnosprawnego dziecka wynosi dodatkowo  152,90 Euro

 

3. Zasiłek rodzinny dla dzieci urodzonych i zameldowanych w Polsce. Zasiłek wyrównawczy Differenzzahlung i Ausglechzahlung (Beih 38).

Pod tym względem na razie nic się nie zmieniło i nadal obowiązuje rozporządzenie Unii Europejskiej z 2004 roku. Według rozporządzenia EU- 883/2004 rozróżniamy tutaj kilka możliwość, przykłady:

a) Gdy rodzina: dziecko i jeden z małżonków mieszka w Polsce i  nie ma w Polsce dochodów, drugi z małżonków pracuje na stałe w Austrii. Rodzinne wypłaca w tym przypadku Austria.

b) Gdy rodzina: dziecko i jeden z małżonków mieszka w Polsce i  ma w Polsce dochody(praca, firma etc), drugi z małżonków pracuje na stałe w Austrii. Rodzinne wypłaca w tym przypadku Polska. Austria może wypłacić różnicę.

c) W przypadku rozwodu czy separacji, jeśli osoba rozwiedziona mieszka w Polsce i pracuje, i również dziecko mieszka w Polsce, krajem który wypłaca rodzinne jest Polska. Jeśli drugi z małżonków mieszka i pracuje w Austrii kraj ten może wypłacić różnicę.

d) Wniosek o rodzinne powinien być złożony w kraju które ma obowiązek wypłacić rodzinne. W przypadku Austrii należy dołączyć formularz 401 i 411, który powinien zostać potwierdzony w Polsce.

W przypadku gdy Austria powinna wypłacić tylko różnicę w świadczeniach należy złożyć wniosek o Ausgleichzahlung.

Zasiłek rodzinny  wyrównawczy (na dzieci mieszkających poza Austrią) wypłacany jest raz w roku.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny w Austrii, na dzieci urodzone w Polsce?

–   przetłumaczony lub sporządzony na druku międzynarodowym akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde)

–   przetłumaczony lub sporządzony na druku międzynarodowym akt małżeństwa (Heiratsurkunde)

–   zaświadczenie o zameldowaniu dziecka

–   zaświadczenia o zameldowaniu obydwu rodziców (Meldezettel)

–   Anmeldebescheinigung osoby składającej wniosek

–  W szczególnych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, jak zaświadczenia o pobieraniu zasiłku w kraju, zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, itp

 

 


Pokrewne tematy