Krystyna Szwankowska-Antol

Zniesienie kwarantanny dla osób pracujących w Austrii

Zniesienie kwarantanny dla osób pracujących w Austrii lub innym kraju EU przyjeżdżającym do Polski.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, z dniem 16 maja 2020r. został rozszerzony krąg osób, które mogą wjechać na terytorium Polski bez konieczności odbycia 14-dniowej kwarantanny. Są to:

– osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów Unii Europejskiej w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych w Polsce lub  w tych krajach,

– osoby podróżujące w tranzycie przez terytorium Polski w godzinach nocnych od 19.00 do 7.00,

– kierowcy wykonujący transport osób w samochodach do 9 miejsc,

– opiekunowie dzieci, młodzieży czy studentów, którzy podróżują wraz z nimi w celach umożliwienia im nauki lub zajęć,

Informacje ze strony: www.gov.pl

Kontrole graniczne na granicy z Polską zostały przedłużone do 12 czerwca 2020r.

 

Jak wygląda możliwość tranzytu przez Czechy od dnia 18.05.2020r.?

Mimo że z dniem 18 maja został zniesiony stan wyjątkowy w Republice Czech, zasady tranzytu przez ten kraj nadal się nie zmieniły.

Tranzyt przez Czechy nadal nie jest możliwy – takie informacje otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym (18.05.20) dzwoniąc do wydziału konsularnego RP w Pradze.

Jedyna możliwość tranzytu przez Czechy istnieje w nagłych przypadkach losowych jak pogrzeb, konieczność leczenia czy choroba członka rodziny itp., po wcześniejszym (przynajmniej 24h przed koniecznym wyjazdem) zgłoszeniu zaistniałej sytuacji do konsulatu RP w Czechach na maila: praga.amb.wk@msz.gov.pl, wraz z przesłaniem dokumentów potwierdzających zaistniały stan.

Po otrzymaniu notyfikacji (zgody) ze strony czeskiej możliwy jest dopiero tranzyt. Również bez tej zgody, nie ma możliwości podróży drogą lotniczą (przesiadki na lotnisku Praha/Rozyne).

Ponieważ przepisy zmieniają się dosyć często warto przed planowaną podróżą sprawdzić informacje na stronie ambasady RP w Czechach pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/czechy/zasady-przekraczania-granicy-z-rcz-od-27042020-r-nie-dotycza-tranzytu-przez-rcz

 

Tranzyt przez Słowacje.

Według informacji z dnia 4 maja ze strony www.gov.pl (do dnia 18.05.20 rozporządzenie to nie zostało zmienione) jednorazowy tranzyt przez Słowację jest możliwy dla obywateli RP po uzyskaniu wcześniejszej zgody z Biura Policji ds. Granic i Cudzoziemców Komendy Głównej Policji RS w Bratysławie

Wniosek o wydanie zgody na tranzyt bez postoju, sporządzony w języku słowackim, czeskim lub angielskim należy wysłać na maila corona.transit@minv.sk przynajmniej na 5 dni przed planowaną datą wjazdu ma terytorium Słowacji

Wniosek powinien zawierać:

imiona i nazwiska, numery dokumentów tożsamości, daty urodzenia, obywatelstwo, numer rejestracyjny samochodu, miejsce, data i czas zaplanowanego przekroczenia słowackiej granicy.

Do wniosku należy dołączyć:

– oświadczenie (w j.angielskim, słowackim lub czeskim) o powrocie do kraju stałego zamieszkania oraz wywiązania się z obowiązku przejazdu przez terytorium Słowacji bez zatrzymania się.

– w przypadku przejazdu z Polski np. do Austrii lub innego kraju EU dokument potwierdzający stałe zameldowanie w danym kraju.

 

Tranzyt przez Niemcy jest możliwy jak do tej pory z ważnych powodów jak: praca w sąsiednim kraju czy leczenie, opieka nad członkiem rodziny (takim powodem nie jest jednak chęć odwiedzenia rodziny, chociaż i w tym względzie powinny pojawić się wkrótce rozluźnienia przepisów). O ważności powodu decyduje każdorazowo pracownik graniczny.

Kontrole na granicach niemiecko-austriackich zostają przedłużone do 15 czerwca. Zostały jednak już otwarte wszystkie granicy austriacko – niemieckie. Kontrole będą się odbywać wyrywkowo. Również granice austriackie z Czechami, Słowacja czy Węgrami do tej pory zamknięte, zostały z dniem 16 maja otwarte. Kontrole przy wjeździe do Austrii będą odbywały się wybiórczo.

 

Przy wjeździe do Austrii do 31 maja obowiązują nadal przepisy dotyczące kwarantanny lub posiadania ważnego testu. W linku  www.gov.pl informacje o kwarantannie w Austrii, zaktualizowane w dniu 18.05.20r. 

1. By wjechać do Austrii należy przedstawić na granicy negatywny wynik (nie starszy niż 4 dni) testu na obecność wirusa SAR-CoV-2

2. Osoby zamieszkałe w Austrii na stałe, mogą wjechać do Austrii bez posiadania takiego testu ale w takim wypadku muszą się poddać 14-dniowej domowej kwarantannie. Kwarantanna będzie mogła zostać przerwana jeśli wykonany test będzie negatywny.

3. Może zdarzyć się, jeśli mamy potwierdzenie że jesteśmy zatrudnienie, że pracownik graniczny nie nałoży na nas kwarantanny, lecz jest to tylko dobra wola pracownika.

4. Bez zaświadczenia mogą przejechać osoby, które udają sie tylko w tranzycie do innego kraju, jeśli będzie zabezpieczona możliwość opuszczenia kraju. Musi zostać wypełniony formularz: “Erklärung zur Ein- und Durchreise”

 

Najnowsze informacje z dnia 04.06.2020 znajdziecie tutaj: Tranzyt przez Czechy czy Słowacje

 

 


Pokrewne tematy