Krystyna Szwankowska-Antol

Zwolnienie z abonamentu GIS w Austrii

Kto może złożyć wniosek o zwolnienie z abonamentu GIS w Austrii?

1. Każda osoba posiadająca stałe zameldowanie w Austrii, która otrzymuje którąś z pomocy socjalnych: Mindestsicherung, Notstandhilfe, Pflegegeld,  Arbeitslosengeld, Studienbeihilfe, Pension czy dodatek  Kinderbetreuungsgeldzuschuss.

Dochody nie mogą przekroczyć pewnej granicy, dane na rok 2018: (1 osoba 1.018,55 Euro, dwie osoby 1.527,14 Euro, każda następna zameldowana na mieszkaniu 157,16Euro) mogą złożyć wniosek o zwolnieniu z abonamentu GIS.

Jeśli przekroczymy granicę dochodu możemy odliczyć wysokość czynszu jak i wydatki, które można odliczyć w zeznaniu podatkowym jako Aussergewonliche Belastungen (np. opłata za przedszkole, hort, koszty chorobowe).  Można ten wniosek pobrać w każdym Tabaku lub na poczcie lub pobrać ze strony https://www.gis.at/befreien/

Jakie dokumenty należy dołączyć?

Kopie potwierdzenia zameldowania – Meldezettel wszystkich członków rodziny.

Potwierdzenie dochodów wszystkich członków rodziny. Potwierdzenie wysokości czynszu.

Potwierdzenie przyznawanych świadczeń.

2. O zwolnienie mogą starać się również osoby niedosłyszące, niesłyszące lub osoby otrzymujące Pflegegeld.

Jak nazywa się ten wniosek?

Antrag auf Befreiung von Rundfunkgebuhren

Gdzie wysłać?

GIS Gebühren Info Service GmbH, Postfach 1000, 1051 Wien.

Również te grupy osób (patrz p.1 i 2) jednocześnie mogą starać się o Fernsprechenentgeld Zuschuss (do wypełnienia w tym samym wniosku).

Jest to dodatek 12 euro miesiecznie do  wybranej taryfy w danej sieci przesyłowej np. A1,  Drei, T-Mobile . Dokładnie taryfy i sieci można sprawdzić na stronie: https://www.gis.at/befreien/fernsprechentgelt/

By dostać ten dodatek należy wysłać  do wybranej przez nas sieci potwierdzenie przyznania Fernsprechenentgeldzuschuss przez GIS. W przypadku wszelkich zmian należy je niezwłocznie zgłosić. Zwolnienie z abonamentu i dodatek przyznawane są zazwyczaj na okres do  5 lat.


Pokrewne tematy